Frihandelsavtale med Canada iverksettes 1.juli

Frihandelsavtalen mellom EFTA (Norge, Island, Sveits og Liechtenstein) og Canada vil tre i kraft 1. juli 2009. Handelsavtalen omfatter varehandel, konkurransebestemmelser og handelsregler. Norske eksportører vil kunne nyte godt av tollfrihet ved innførsel av industrivarer til Canada med kun enkelte unntak for visse typer proteiner og skip. For at produktene skal oppnå tollfordelene må de være fremstilt i tråd med opprinnelsesreglene i handelsavtalen.

En vesentlig del av norsk eksport til Canada har vært petroleumsprodukter, men avtalen åpner nå for bedre betingelser for industriprodukter ettersom de fleste varer som hører under kapittel 25 til 97 i tolltariffen (industrivarer) kan oppnå tollfrihet ved innførselen til Canada.

Handelsavtalen inneholder også utviklingsklausuler om handel med tjenester og investeringer, samt mandater for at det kan innledes forhandlinger innen disse områdene.

Landbruksprodukter
For landbruksprodukter er ordningene delt opp i en avtale for bearbeidede landbruksprodukter hvor Canada gir tollkonsesjoner for en del varer som er produsert i Norge. Til disse produktene er det også knyttet et forbud mot eksportsubsidier. I tillegg har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Canada for ubearbeidede landbruksvarer som vil gi enkelte produkter tollfordeler.

Opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis
Som produsent/eksportør er det viktig å ta hensyn til opprinnelsesregelverket for er disse bestemmelsene som setter vilkår for hvordan en vare skal fremstilles for at ferdigvaren skal kunne oppnå tollfordelene som er mulig i henhold til avtalen. Opprinnelsesreglene legger begrensninger i anvendelsen av materialer som ikke er produsert i avtaleområdet, og det er viktig å ta hensyn til at EU-produkter i dette tilfellet ikke kommer fra avtaleområdet.

For norske eksportører som er kjent med opprinnelsesreglene i andre frihandelsavtaler er det viktig å merke seg at opprinnelsesreglene i avtalen med Canada skiller seg ut i forhold til disse. Canada og EFTA hadde forskjellig utgangspunkt i forhandlingene og partene ble enige om å konstruere et nytt regelverk, hovedsakelig basert på tolltariffens tekniske oppbygning.

Dersom man kan dokumentere at varene er fremstilt i tråd med opprinnelsesreglene, kan man som eksportør, utstede en opprinnelseserklæring enten på engelsk eller fransk. Det er ingen verdibegrensning knyttet til bruken av opprinnelseserklæringen og det er viktig å merke seg at dersom varen tilfredsstiller opprinnelsesreglene skal det angis at varene har Canada/EFTA opprinnelse. Ettersom bearbeidede landbruksvarer er omfattet av en bilateral ordning vil det for den type produkter angis at varene har Canada/Norge opprinnelse.


Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! 


Skrevet 06.2009 av:
Sjur Klætte
Seniorrådgiver