Hva skjedde i 2010?

Året 2010 nærmer seg slutten. I årets siste månedens tema ser vi på et utvalg av handelspolitiske endringer som har funnet sted gjennom 2010. Dette er endringer som får følger for deg som eksportør fordi det legger føringer for rammebetingelsene ved eksport.

Nye leveringbetingelser – Incoterms 2010
Nye Incoterms 2010 ble lansert i september 2010 og trer offisielt i kraft 1. januar 2011. Regelverket er nå redusert fra 13 til 11 termer. I D-gruppen er termene DAF, DES og DDU erstattet med DAP (Delieverd at place), og termen DEQ erstattet med DAT (Delivered at terminal). I tillegg har det nye Incotermsregelverket fjernet skipsrekken som kjøpsrettslig leveringspunkt mellom kjøper og selger.
Incoterms- regelverket er det mest kjente og mest brukte settet med leveringsbetingelser verden over. Den siste revisjonen av Incoterms er tilpasset de nye trendene innen internasjonal transport og handel. I tillegg er regelverket nå bedre tilpasset de ”indre markeder” som EU og USA.
Nye sanksjoner ved eksport til Iran
Norge har gjennom FN hatt restriksjoner ved slag av strategiske varer til Iran siden 2007. Nytt av året er at Norge i tillegg til å være tilsluttet FNs sanksjonsregime har sluttet seg til EUs utvidede sanksjonsregime. De utvidede EU- sanksjonene innebærer blant annet forbud mot eksport av visse varegrupper og tjenester til den iranske olje- og gassektoren.
Bakgrunnen for denne tilslutningen er å øke det internasjonale presset for å få Iran til å oppgi landets ulovelige atomprogram.

Korrupsjonstall for 2010
Hvert år utgir Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) hvor de rangerer 180 land på en skala fra 1-10, der 1 betyr høy grad av korrupsjon og 10 betyr ingen korrupsjon.
Best i klassen på åretes korrupsjonsskala er Danmark, New Zealand og Singapore med 9,3 poeng. I andre enden av skalaen finner vi Afghanistan og Burma med score på 1,4 poeng, samt Somalia med 1,1 poeng.
Land som har hatt en positiv utvikling og dermed scorer høyere på korrupsjonsskalaen i år sammenliknet med i fjor er Bhutan, Chile, Ecuador, Makedonia, Gambia, Jamaica, Kuwait og Qatar. I andre enden av skalaen finner vi landene som har hatt en økning i korrupsjon sammenliknet med 2009: Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Italia, Madagaskar, Niger og USA.
Norge ligger på 10. plass på årets korrupsjonsskala med 8,6 poeng. I tillegg til Danmark, New Zealand og Singapore scorer Finland, Sverige, Canada, Nederland, Østerrike og Sveits høyere enn Norge.
Skjerpede krav til forhåndsvarsling til USA
I januar 2010 innførte USA strengere krav til forhåndsvarsling av all import til landet gjennom loven ”Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements” eller ”10+2”. I praksis innebærer dette at importøren skal gi forhåndsinformasjon til amerikanske tollmyndigheter vedrørende godsets avsender og sluttkjøper, samt fartøyets lasteplan og Container Status informasjon.
Nytt garanti regelverk
Garantier sikrer den ene parten i en avtale finansiell erstatning dersom motparten ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. I juni i år trådte en ny versjon av regelverket URDG 458 (Uniform Rules for Demand Guarantees) i kraft. De nye reglene, URDG 758 er et sett regler som gjelder for ”on-demand” garantier (også kjent som påkravsgarantier i Norge), og er et rammeverk for situasjoner hvor on- demand garantier er påkrevd uansett sektor. De nye reglene er blitt mer presise og tydeligere enn tidligere.
Fokus på samfunnsansvar
2010 har vært et år med videreføring av fokus på samfunnsansvar i næringslivet og i Innovasjon Norge. Nytt av året er temasider i Eksporthåndboken som omhandler samfunssansvar. Sidene ser spesielt på Innovasjon Norges fokusområder innenfor samfunnsansvar som er menneskerettigheter, arbeidsforhold (HMS), miljø, leverandørkjørkjeder, lokalsamfunn og korrupsjon.
Hjelp til å håndtere korrupsjon
Et nyttig verktøy for bedrifter for å håndtere problemstillinger rundt korrupsjon er Business Anti- Corruption Portal. Hensikten med denne portalen er å tilby et omfattende og praktisk business verktøy for å hjelpe små og mellomstore bedrifter å bekjempe korrupsjon, og dermed skape bedre forutsetninger for business.
Portalen er offentlig finansiert av regjeringer fra syv land- Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Østerrike- og er gratis tilgjengelig på internett.
Portalens utgangspunkt er at korrupsjonen koster virksomheten tid og penger. Eksempler på type informasjon portalen tilbyr gjennom 60 landprofiler er om man må forvente å betale bestikkelser for å få varene gjennom det indiske tollvesenet eller om brasilianske skattemyndigheter bruker hyppige kontrollbesøk som virkemiddel for å presse virksomheter.

Vi i ekspothåndbokredaksjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul!

Kilder:
Eksporthåndboken
UD
Transparency International
Business Anti- corruption Portal
Kommerskollegium


Skrevet 12.2010 av:
Kathrine Kofstad
Rådgiver