Hvordan bruke Incoterms® 2010 - med fokus på DAP (delivered at place)

DAP (delivered at place) er en av de nye termene i  ICC(International Chamber of Commerce) sitt reviderte regelverk for leveringsbetingelser til innenlandsk og internasjonal bruk. DAP med navngitt destinasjon skal erstatte Incoterms 2000 sin DDU (Delivered Duties Unpaid).
Hovedgrunnen for erstatningen av DDU termen er å gjøre det tydeligere at Incoterms® reglene ikke har noe med tollstatusen til varene å gjøre på salgstidspunktet.
Om din bedrift foretrekker fortsatt å bruke DDU, er det ingenting i veien for dette så lenge avtalepartene seg i mellom er enige om å bruke Incoterms 2000, og spesifiserer dette i kontrakten sin. I denne artikkelen ønsker jeg å presentere DAP, og avklare en rekke vanlige spørsmål vi får med hensyn til valget av denne termen.

 ”Trenger selger å forsikre varene under DAP?”
Svar her er at selger ikke må forsikre varene, men vi anbefaler selger å forsikre varene. Dette gjør vi fordi det er selger som bærer risikoen (har ansvar for) varene helt frem til den navngitte plassen i kjøpers land. Dersom noe skjer underveis med varen i form av skader eller tyveri, vil kjøper ha all rett til å få tilsendt nye varer av selger.

”Vil vi være ansvarlig for enda flere kostnader med DAP enn vi er med bruk av DDU?”
Her er svaret nei – men ikke glem å sette navn på stedet dere blir enige om at du som selger skal levere etter DAP. Det er ikke tilstrekkelig å benytte de tre bokstavene i Incoterms® alene. DAP kan brukes på alle steder i kjøpers land, inkludert kjøpers eget sted. Derfor er det viktig at du spesifiserer til hvilket punkt du som selger påtar deg kostnader med hensyn til transport, og ikke minst for med hensyn at det navngitte punktet er der hvor risikoen går over fra selger til kjøper. Varen er ansett å være levert når varen er stilt klar for lossing (som er for kjøpers regning og risiko) av selger på angitt sted til angitt tid.

”Er DAP riktig Incoterms® regel å bruke for leveranser innen Norges grenser?”
DAP har blitt anbefalt av ICC – International Chamber of Commerce as som en av termene som er best tilpasset innenlands leveringer. Den andre termen som også er anbefalt til innenlands bruk er FCA selgers sted. Forskjellen ligger da i at ved valg av FCA bærer kjøper risikoen og kostnadene selv for transporten.
 
“ Vil Incoterms® 2010 automatisk erstatte 2000 reglene, og må de nye brukes?
Svaret her er nei, ingen må bruke noen av regelverkene om dette ikke er ønsket. Det vil si at ingen myndigheter vil kunne kreve at dere bruker Incoterms® 2010. Det er nettopp det som er forskjellen mellom et regelverk og et lovverk. Det er valgfritt opp til handelspartene å bestemmelse selv hvilket regelverk de ønsker å benytte eller om de ikke ønsker å benytte noe regelverk for leveringsbetingelser i det hele tatt.
Det er vår anbefaling å benytte seg av et regelverk da dette ofte hjelper partene i å unngå misforståelser relatert til leveransen. Videre anbefaler vi å benytte den siste reviderte versjonen av regelverket da der er særskilte grunner til at det gamle regelverket har blitt revidert. Noen av grunnene er at man har sett at noen termer benyttes feil eller ikke benyttes i det hele tatt fordi der ikke er et stort behov for akkurat en slik term.

NB:
Dersom du har spørsmål til innholdet i Incoterms® 2010, bruken av regelverket eller spesifikk om en av termene, ta gjerne kontakt med Maria C. Lundstad Aulie på e-post. Alle henvendelser vil bli besvart, og enkelte henvendelser vil bli belyst i fremtidige artikler.


Skrevet 01.2011 av:
Maria C. Lundstad Aulie
Seniorrådgiver