Nye rembursregler - UCP 600

Omtrent hvert tiende år blir regelverket for remburs gjennomgått, og oppdatert til gjeldene praksis. Uoverensstemmelser i dagens regelverk, UCP 500 (Uniform Customs and Practice for Documentry Credits) har ført til revisjon av regelverket, og opprettelse av UCP 600. Revisjonen er basert på ISBP (International Standard Banking Practice), og er den sjette revisjonen siden regelverket ble introdusert av ICC (International Chamber of Commerce) i 1933. Dagens regelverk, UCP 500  gjelder frem til 1. juli 2007.

Noen av de viktigste endringene
Mange av uklarhetene i UCP 500 er avdekket gjennom ICC Decisions, rettssaker, DOCDEX (Documentary Credit Dispute Resolution Expertise) og ISBP. Disse uklarhetene har man prøvd å ta høyde for i UCP 600.

Det har kommet til egne artikler for definisjoner og fortolkninger.
”Honour” (Honorere) er blitt et viktig begrep fordi det er en felles betegnelse på oppgjør på remburs som betalingsinstrument. Honorere betyr;
1. å betale avista hvis rembursen foreskriver avistabetaling
2. å påta seg forpliktelse om betaling på senere tidspunkt og betale på forfall hvis rembursen foreskriver betaling på senere tidspunkt
3. Å akseptere en veksel (”tratte)trukket av benefisianten og betale på forfall hvis rembursen foreskriver aksept.

Begrepet ”Reasonable time” som før ble brukt for å kunne avslå dokumentet ble ofte tolket forskjellig, har derfor vært gjenstand til misforståelser og uenigheter blant partene. Nå er dette begrepet erstattet med ”maksimum” og ikke senere enn”. I tillegg er bankene pålagt redusert behandlingstid fra syv til fem arbeidsdager. Det er nå også nå tillatt med unntaksklausuler i egne transportfortforsikringer. I artikkel 12B er det nå tatt med at en nominert bank er autorisert til å diskontere en ”deferred payment” (utsatt betaling).

De største og viktigste endringene ligger i struktur og språk. I forhold til forrige versjon, UCP 500 er antall artikler betydelig redusert, fra 49 til 39. Dette skyldes mer strukturelle endringer og færre bestemmelser.

Hvem står bak regelverket?
ICC som er det internasjonale handelskammeret står bak utformingen av regelverket, og regelverket fremstår nå både i original versjon(engelsk) samt norsk versjon. Den norske oversettelse er gjennomført av Trade Finance-utvalget i Finansnæringens Hovedorganisasjon som er ICCs nasjonale forgreining i Norge på rembursområdet. ISBP kommer med en ny revidert utgave i løpet av 2007. Det vil i tillegg til dette bli utgitt en kommentar-utgave under navnet UCP 601 som skal utarbeides av ”Drafting Group”.

Utgivelsene nevnt ovenfor kan alle kjøpes hos ICC Norge.


Skrevet 06.2007 av:
Maria C. Lundstad Aulie
Seniorrådgiver