Utvidelse av frihandelsavtalene i Europa med land i Middelhavsområdet

Med det nye systemet EUR-MED har du nå mulighet for å utvide dine markeder hva angår produksjon av varer, delproduksjon, reeksport av varer og tollfrie eksportsendinger.


Nesten alle land i Europa har inngått frihandelsavtaler seg imellom. For norske bedrifter er EØS-avtalen den viktigste og mest kjente. I tillegg har Norge gjennom EFTA samarbeidet inngått frihandelsavtaler med en rekke andre land. EUR-MED systemet som nå er iverksatt, knytter de Europeiske avtalene tettere til frihandelsavtalene som er inngått med land i Middelhavsområdet samt Færøyene.

Det er kun produkter som tilfredsstiller opprinnelsesreglene i frihandelsavtalene som oppnår tollfordeler (preferansetollbehandling). Opprinnelsesreglene forteller hvor mye innsats-materialer fra tredjeland du kan benytte i produksjonen av en ferdigvare, og likevel oppnå opprinnelsesstatus. Opprinnelsesreglene kalles også ofte for prosessregler fordi de sier hvilken prosess et bestemt produkt skal gjennomgå for å oppnå opprinnelsesstatus. Det er nemlig slik at det ikke alltid er nok å si at et produkt er produsert i Norge og kalle det for opprinnelses-produkt i henhold til en frihandelsavtale. Husk at det er en konkret prosessregel for hvert enkelt produkt.

EUR-MED systemet innebærer at frihandelsavtaler knyttes sammen og gir anledning til at opprinnelsesprodukter kan brukes fritt i de land eller områder som er med i systemet. Per i dag har EFTA landene og EU opprettet EUR-MED systemer med hhv. Marokko, Tunisia og Færøyene. Selv om både EFTA landene og EU har hatt avtaler med disse landene, har det ikke vært noen knytninger mellom avtalene. Det har medført at varer har mistet sine toll-fordeler ved feks at et produkt fra Færøyene har vært innom Norge før det har blitt sendt til EU.

I praksis betyr EUR-MED systemet at du nå kan importere innsatsmaterialer fra Færøyene, benytte dette fritt i produksjonen av et nytt produkt til en kunde i EU, uten å ta hensyn til prosessreglene i EØS avtalen. Når du eksporterer fra Norge til EU er det EØS avtalen som styrer handelen. Før systemet med EUR-MED trådte i kraft, ble færøyske materialer ansett som tredjelandsmaterialer og måtte derfor tilfredsstille prosessregelen før det ble ansett som et opprinnelsesprodukt. 

Et annet eksempel kan være at du som norsk eksportør skal reeksportere opprinnelses-produkter fra Marokko til EU. Det nye EUR-MED gjør at varene ikke mister sin mulighet til å oppnå tollfordeler. Ved import til EU vil produktet oppnå den tollfordelen som om produktet var sendt direkte fra Marokko til EU. Før systemet med EUR-MED, ville produktet ha mistet status som opprinnelsesprodukt og full toll ville blitt belastet ved innførsel til EU.

For å kunne bruke mulighetene er det viktig å kjenne til hva som må til for at et produkt kan få opprinnelsesstatus – dvs. opprinnelsesreglene. Systemet gjelder heller ikke for alle produkter siden mange landbruksprodukter ikke er dekket av frihandelsavtalene. 

For å kunne dokumenter at du eksporterer produkter etter EUR-MED systemet, må du utstede et varesertifikat EUR-MED eller en fakturaerklæring EUR-MED. Opprinnelsesbevisene kjenner du sikkert til fra før gjennom for eksempel EØS avtalen. Likevel er det noen tilleggskrav til hva som skal stå på/i opprinnelsesbevisene. Du finner et eksempel på disse under ”Eksportdokumenter” under hvert enkelt land i Eksporthåndboken. 


Skrevet 09.2006 av:
Turid Dypedal
Seniorrådgiver