Arbeidsverksted Agder - Innovasjon i offentlig sektor

/globalassets/agder/thinkstock-arbeidsverksted.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Kristiansand Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand - Møterom: Auditoriet (underetasjen) Påmeldingsfrist: 2018-03-07 08:00 Kontakt: Ellen Saltermark 14.03.2018 09:30:00 14.03.2018 15:30:00 Europe/Oslo Arbeidsverksted Agder - Innovasjon i offentlig sektor Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand - Møterom: Auditoriet (underetasjen) Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har du et behov du må finne løsning på, en idé som kan bli et spennende innovasjonsprosjekt, eller en ny løsning på en utfordring i offentlig sektor? Da er arbeidsverkstedet nettopp for deg og ditt team! Vi ønsker spesielt idéer som kan bidra til å løse regionens utfordringer innen folkehelse og levekår.

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder 2030) har satt innovasjon i offentlig sektor på agendaen. Flere regionale og nasjonale aktører har midler som kan brukes til å realisere innovative idéer og nye løsninger, og disse aktørene står samlet bak denne invitasjonen. 

Målgruppen for verkstedet er kommuner, offentlige virksomheter, forskere, frivillig sektor og bedrifter med offentlig sektor som marked. Hvis du allerede er i gang med å etablere samarbeid og utvikle et prosjekt, får du best utbytte om du melder deg på sammen med (mulige) samarbeidspartnere eller teamet ditt.

Vi vil gi dere hjelp til å tydeliggjøre og utvikle konkrete idéer til innovasjonsprosjekt. Prosjektene kan være et samarbeid mellom flere kommuner, med forskningsinstitusjoner, med bedrifter eller med helseforetak.

Prosjektene kan være (forsknings- og) innovasjonsprosjekt der en har ambisjon om å finansiere prosjektet gjennom regionale, nasjonale eller internasjonale forskningsmidler (Horisont 2020).

Forberedelse til arbeidsverkstedet: Du bør ta med deg en konkret problemstilling som skal løses eller en prosjektidé til et innovasjonsprosjekt i egen kommune/virksomhet. Har du ikke en egen idé, er du velkommen til å delta i dialogen rundt andres idéer.

Tema: Vi ønsker spesielt idéer som kan bidra til å løse regionens utfordringer innen folkehelse og levekår. Har du andre idéer med utgangspunkt i kommunens/virksomhetens utfordringer, er du selvsagt velkommen til å delta i verkstedet.

Program for arbeidsverksted Agder

Den beste veiledningen får du hvis du sender inn en kort beskrivelse av prosjektidéen innen 7. mars. Mal blir sendt ut til deltakerne ved påmelding. 

Arrangør og samarbeidspartnere: Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Forskningsrådet, Horizon South Norway, Regionale forskningsfond Agder, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, KS  og Innovasjon Norge

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.