Den store virkemiddeldagen - Arendal

/globalassets/agder/thinkstockphotos-450795009.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Arendal Eureka Kompetanse, Arendal - inngang mot Grand Gården Kontakt: Ellen Saltermark 11.04.2018 08:00:00 11.04.2018 11:30:00 Europe/Oslo Den store virkemiddeldagen - Arendal Eureka Kompetanse, Arendal - inngang mot Grand Gården Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Våre gode samarbeidspartnere i Regionale forskningsfond Agder, Forskningsmobilisering Agder og Forskningsrådet kommer sammen med Innovasjon Norge for å informere om hva vi kan bidra med av støtteordninger til næringslivet.

Agenda for dagen:

Del 1 - kl. 08:00 - 10:00
Kl. 08:00  Frokostservering
Kl. 08:30  Velkommen ved Arendal Næringsforening v/Morten Haakstad
Kl. 08:35  Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 08:50  Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 09:05  Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 09:20  Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark
Kl. 09:35  Erfaringer med bruk av offentlige støtteordninger v/lokal bedrift (tba)

Del 2 - kl. 10:00 - 11:30
Individuelle møter med de ulike virkemiddelaktørene. Gi beskjed i kommentarfeltet ved påmelding dersom du ønsker individuelt møte med virkemiddelaktørene.

Samarbeidspartnere og arrangører: Arendal kommune, Grimstad kommune og Arendal Næringsforening

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.