Den store virkemiddeldagen - Lindesnes

/globalassets/agder/thinkstockphotos-450795009.jpg?width=1168

 

 

 

Foto: Thinkstock

Informasjon

Mandal Lindesnesregionen næringshage, Hollendergata 1, Mandal Kontakt: Ellen Saltermark Gratis 21.03.2018 08:00:00 21.03.2018 11:00:00 Europe/Oslo Den store virkemiddeldagen - Lindesnes Lindesnesregionen næringshage, Hollendergata 1, Mandal Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Våre gode samarbeidspartnere i Regionale forskningsfond Agder, Forskningsmobilisering Agder og Forskningsrådet kommer sammen med Innovasjon Norge for å informere om hva vi kan bidra med av støtteordninger til næringslivet.

Agenda for dagen:

Del 1 - kl. 08:00 - 09:30
Kl. 08:00  Frokost serveres
Kl. 08:15  Velkommen ved Are Østmo, Lindesnesregionen næringshage
Kl. 08:30  Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 08:45  Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 09:00  Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 09:15  Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

Del 2 - kl. 09:30 - 11:00
Individuelle møter med de ulike virkemiddelaktørene. NB! Si ifra om du ønsker inviduelt møte og med hvem, når du melder deg på.

Samarbeidspartner og arrangør: Lindesnesregionens næringshage

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.