EØS-midlene, muligheter for din bedrift? - Arendal

Informasjon

Arendal Eureka Kompetanse, Kystveien 2b, Arendal 13.03.2018 12:30:00 13.03.2018 15:30:00 Europe/Oslo EØS-midlene, muligheter for din bedrift? - Arendal Eureka Kompetanse, Kystveien 2b, Arendal Legg til i kalender

EØS-midlene tilbyr bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører finansiering til samarbeidsprosjekter innen grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerhet og -effektivitet, helse og helseteknologi, blå vekst/havrommet og IKT. Norske virksomheter kan delta som prosjektpartnere.

Hva kan næringsutviklingsprogrammene i EØS midlene bety for deg og din bedrift. I løpet av 2018 og 2019 vil det bli lyst ut over 3 milliarder kroner til næringsutvikling og forskningsprosjekter i flere EU land, hvor det er ønskelig med norske prosjektpartnere. Har du interesser for noen av disse landene Bulgaria, Estland, Hellas, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, (Kroatia, Ungarn, Litauen), som marked eller som leverandør så er dette et møte for deg og din bedrift.

Business Region Kristiansand, ønsker å invitere til et informasjonsmøte om EØS- midlene den 13. mars i samarbeid med Sørlandets Europakontor og Innovasjon Norge.
Det vil også bli anledning til å ha en til en møter for å diskutere i etterkant av informasjonsmøtet.

Program for møtene :

Formål – informasjon om EØS-midlene

  • Bli kjent med hverandre - introduksjonsrunde
  • Generell informasjon om EØS-midlene, muligheter per land og sektor for perioden 2018-2024
  • Erfaringer gjort gjennom 12 års arbeid med EØS midlene
  • Hva slags prosjektsamarbeid er mulig
  • Eksempler på prosjekter med norske partnere, partnerprofiler
  • Sørlandets Europakontor som sparringspartner
  • En-til-en møter for de som ønsker å diskutere sine prosjektideer

Her kan du lese mer om EØS-midlene.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.