Den store virkemiddeldagen - Setesdal

/globalassets/agder/thinkstockphotos-450795009.jpg?width=1168

 

 

Informasjon

Byglandsfjord Revsnes Hotell, Setesdalveien 2031, Byglandsfjord Kontakt: Ellen Saltermark Gratis 13.03.2018 08:30:00 13.03.2018 10:30:00 Europe/Oslo Den store virkemiddeldagen - Setesdal Revsnes Hotell, Setesdalveien 2031, Byglandsfjord Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Setesdal regionråd, sammen med næringsapparatet i kommunene og i samarbeid med Forskningsrådet, Regionale forskningsfond Agder, Forskningsmobilisering Agder og Innovasjon Norge inviterer til et uformelt miniseminar om ulike ordninger mynta på næringslivet for å fremme utvikling av virksomheter, produkter og tjenester. I tillegg til informasjon blir det anledning til å drøfte konkrete behov og idèer individuelt.

Program:

Kl. 08:30  Frokostservering

Kl. 08:50  Informasjon og orientering fra disse:
Næringsapparatet i Setesdal
Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

Program til ca. kl. 10.

Etter dette blir det anledning til individuelle samtaler om behov og idèer mm. 

Dette er for deg som har noe du gjerne skulle ha utviklet kommersielt.

Velkommen!

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.