Konferanse: Plast fra oppdrett - avfall eller ressurs?

/globalassets/kontorer-i-norge/finnmark/thinkstockphotos-464310381.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Alta Kunnskapsparken, Alta Påmeldingsfrist: 2018-03-05 00:00 Kontakt: Steven Åsheim Gratis 13.03.2018 10:30:00 13.03.2018 16:00:00 Europe/Oslo Konferanse: Plast fra oppdrett - avfall eller ressurs? Kunnskapsparken, Alta Steven Åsheim stash@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge Arktis inviterer til konferanse med tema "Plast fra oppdrett - avfall eller ressurs?" Konferansen skal stimulere til nye initiativ som fører til mindre avfall, økt grad av gjenvinning og innovasjon av nye produkter. Resultat vil være bedre miljøregnskap og økt næringsutvikling.

Mål med konferansen

  • Sette fokus på plastavfall som en ressurs.
  • Stimulere til nye initiativ som fører til mindre avfall og større grad av gjenvinning.
  • Inspirere til utvikling av nye og mer miljøvennlige produkter og løsninger for oppdrettsnæringen.

Innhold og resultat 
Konferansen skal føre til økt kunnskap og nye næringsrettede initiativ innen oppdrett og plast. Dette vil skje gjennom innlegg fra relevante foredragsholdere og gjennomføring av workshops. De beste ideene fra workshopene vil få klarsignal på finansiering av et forstudie.

Mer informasjon og program

Lyst til å delta? Send en e-post til Steven Åsheim: stash@innovasjonnorge.no 
Husk å skrive hvilken workshop du vil delta på.

NB! Det er begrenset med plass, så vi må prioritere hvem som får delta.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.