Hordaland

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Hordaland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi kva vi kan gjere for ditt prosjekt

Kontakt vårt kontor i Bergen

Sentralbord
TLF: 55 55 93 55
FAX: 55 55 93 93
hordaland@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Kaigaten 9
5015Bergen
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Arrangementer i Hordaland

19
19. september –1. januar     00:00 –00:00     Bergen

Hjelp, vi er i omstilling!

14
14. desember     08:30 –15:00     Statens Hus, Kaigaten 9

Internasjonalisering workshop

9
9. januar     09:00 –11:00     Statens hus, Kaigaten 9, Bergen

Fra ide til marked - Bergen

Se full kalender for Hordaland