Hordaland

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Hordaland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi kva vi kan gjere for ditt prosjekt

Kontakt vårt kontor i Bergen

Sentralbord
TLF: 55 55 93 55
FAX: 55 55 93 93
hordaland@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Kaigaten 9
5015Bergen
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

 

Har du en ide?

Ring og diskuter din ide med oss


Arrangementer i Hordaland

01
01 juli - 01 januar     00:00 - 00:00

Hjelp, vi er i omstilling!