Gründer: søk om å få mentor - frist 16.mai / intervju 23.mai

Søk mentor innen 16. mai. Bruk skjemaet under. Inntil 10 selskaper vil bli kalt inn til et kort intervju den 23. mai i Bergen. Sett av kl 09-16 denne dagen.

Vi har igjen tre søknadsfrister mentor i 2018. De to neste er:

  • 15. august, med intervju 22. august
  • 14. november, med intervju 21. november

Ønsker du personlig oppfølging av din bedrift? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift. Vi setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrift.

Få en mentor fra næringslivet

Gjennom Mentortjenesten får du personlig veiledning og oppfølging som kan være avgjørende for om din bedrift lykkes. Du vil få tilbud om en samtale med vår koblingsansvarlige fra Connect Vest. I denne samtalen er din motivasjon og forretningsidé hovedtema. Våre koblingsansvarlige har et stort nettverk av mentorer og investorer, og vil finne en mentor som ønsker å brenne for akkurat din bedrift. 

 Dette får du tilbud om:

  • Én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på 2 til 18 måneder.
  • Vi dekker kostnadene knyttet til 30 timers mentorveiledning.

NB! Dette skjemaet kan kun brukes av bedrifter i Hordaland. Har du bedrift i et annet fylke, ta kontakt med Innovasjon Norges kontor der.

NB! Bare selskaper som er under 5 år gamle kan søke på denne ordningen

Bedriftens navn
  
Organisasjonsnummer
  
Etableringsår
  
Navn på daglig leder
  
Adresse:
  
Telefon:
  
Email
  
Hvordan tjener bedriften penger på produktet/tjenesten og omsetning siste to år? - Maksimalt fire setninger
  
Hvem er primærkunden
  
Når solgte bedriften sitt første produkt/tjeneste?
  
Hvem anses som den største konkurrenten? - Maksimalt fire setninger
  
Hvilke ekspansjonsmuligheter er det i eksisterende, eventuelt nye markeder? - Maksimalt fire setninger
  
Hva er bedriftens største utfordringer i dag? - Maksimalt fire setninger
  
Hvor er bedriften om fem år og hva trengs for å komme dit? - Maksimalt fire setninger
  
Hva tror du mentortjenesten kan hjelpe din bedrift med? - Maksimalt fire setninger
  
Hvilke forventninger har du til mentoren? - Maksimalt fire setninger