GoGlobal Norden – Kom i gang!

/link/566904a082614fa58378111727cb8d54.aspx
Foto: Thinkstock

Informasjon

Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen Kontaktperson: Gøril Selvik Gratis 19.01.2017 08:30:00 19.01.2017 10:30:00 Europe/Oslo GoGlobal Norden – Kom i gang! Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen Gøril Selvik goril.selvik@innovasjonnorge.no

Ser din bedrift mot nye muligheter i de andre nordiske landene? Da bør du komme på GoGlobal Norden 19. januar, et morgenmøte i samarbeid mellom Innovasjon Norge og Danske Bank.

Presentasjoner fra arrangementet:

Go Global Norden - Kom i gang! (pdf)
Go Global Norden v/Danske Bank (pdf)
Innovasjon Norge Norden v/ Lykke Gill Haanshuus (pdf)
Etablering i Danmark - notat (pdf)

-----------

Norden utgjør et marked med 25 millioner kunder. I fjor økte eksporten fra Norge og hit med 15 prosent.

Mange bedrifter i vår region ser på Norden som sitt nærmeste eksportmarked, det finnes store muligheter, men mye er forskjellig fra i Norge.   

Selv om vi er like, finnes det f.eks kulturforskjeller mellom oss nordmenn, svenskene, danskene og finnene. De som behersker kulturforskjellene kan mye enklere lande gode avtaler og bygge lønnsomme og langsiktige businessrelasjoner.

Kom og hør Lykke Gill Haanshuus fra Innovasjon Norge Danmark fortelle om markedsmuligheter i de nordiske landene og om hvordan man på en best mulig måte kan eksportere til eller etablere seg i Norden.

Danske Bank har kontor i Bergen og har ulike tilbud til norske bedrifter som skal eksportere til de nordiske landene.  Danske Bank har vært i samtaler med flere kunder for å forstå hva de vanligvis tenker på når de planlegger en nordisk eller annen internasjonal ekspansjon.

Det første spørsmålet er ofte: "Hvorfor utvide internasjonalt? Hva er formålet og hvilke utfordringer og faktorer kan potensielt påvirke om bedriften din oppnår målene sine?  Hvilke marked skal man velge og hvilke faktorer påvirker denne avgjørelsen? Skal vi kjøpe et eksisterende selskap eller bygge et nytt selskap organisk? Hvilke viktige strategiske beslutninger ligger til grunne for valget?  Vi ser også nærmere på en «guide» til hvordan man etablerer et nytt selskap og hvor kan man få den nødvendig veiledning.

Innovasjon Norge vil også informere om ulike former for finansieringsordninger som kan være relevante for eksportbedrifter.  

Det blir mulighet til individuelle møter i etterkant. Hvis ønskelig, oppgi dette i påmeldingen.