Internasjonalisering workshop (del 2)

Informasjon

Bergen Media City Bergen, Lars Hilles gate 30 Kontakt: Gøril Selvik 24.04.2018 08:30:00 24.04.2018 15:00:00 Europe/Oslo Internasjonalisering workshop (del 2) Media City Bergen, Lars Hilles gate 30 Gøril Selvik goril.selvik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Mer informasjon om første del av arrangementet finner du her

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.