PILOT-E: Fremtidens digitale energisystem

Informasjon

Bergen Innovasjon Norge, Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen Kontaktperson: Ivar Singstad Gratis 16.08.2017 08:30:00 16.08.2017 11:30:00 Europe/Oslo PILOT-E: Fremtidens digitale energisystem Innovasjon Norge, Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen Ivar Singstad Ivar.Singstad@innovationnorway.no

Velkommen til informasjonsmøte om PILOT-E – utlysning 2017:
Løsninger for fremtidens digitale energisystem

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Ordningen ble lansert i fjor som et prøveprosjekt. Tema var løsninger for utslippsfri maritim transport og fem konsortier kom gjennom nåløyet.

I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene.

Prosjektene som får finansiering skal realisere konkrete løsninger som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor og som kan bidra til at investeringsbehovet i sektoren kan reduseres. Vi ønsker å informere om PILOT-E og få innspill fra aktørene, og inviterer derfor til et informasjonsmøte spesielt rettet mot bedrifter og andre aktører som arbeider med løsninger for fremtidens digitale energisystem.

Program:

0830   Registrering og kaffe
0900   Intro: Tore André Sines, Prosjektleder Innovative anskaffelser, Nasjonalt program for leverandørutvikling 

0910   PILOT-E: Informasjon om utlysningen - Trond Moengen, prosjektleder PILOT‐E 

0940   Hvordan jakter BKK på fremtidens digitale energisystem?  Hva kan BKK gjøre for leverandørbedrifter med et spennende demonstrasjonsprosjekt? -  Ingrid von Streng Velken, Konserndirektør Innovasjon og Utvikling, BKK
1000   Hvordan jobbe fremover for å rigge et Pilot-E prosjekt? Trond Moengen, prosjektleder for PILOT‐E  

1030  Kaffe og mingling, Mulighet for korte møter.