Ambisiøs satsing på additiv tilvirkning på Raufoss

Selskapet Nordic Additive Manufacturing (NAM) AS ble stiftet i juli 2015 sammen med seks eiere. Selskapet er en ambisiøs felles satsing ut fra industri- og kompetansemiljøet i NCE Raufoss, og har som målsetting - sammen med industrimiljøet i Innlandet, NTNU og flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, å ta en ledende, nasjonal rolle i grensesnittet mellom forskning og industri.

Ordfører i Vestre Toten kommune, Leif Waarum, starter Additiv Produksjon i Innlandet

Ordfører i Vestre Toten kommune, Leif Waarum, starter Additiv Produksjon i Innlandet

Foto: Truls Terje Hoel, Innovasjon Norge

Nytt produksjonsanlegg

Selskapet inviterte 13. juni til formell oppstart av bedriftens nye produksjonsanlegg på Raufoss, og interessen for å se teknologien i bruk var stor.

 Maskinen i gang med å produsere komponenterAdditiv produksjon/3D-printing har i noen tid vært i bruk over hele verden, men så langt mest brukt til utvikling og produksjon av modeller og prototyper.  Det er nå et betydelig skifte på gang - ikke bare innen teknologianvendelsen, men i hele verdikjeder som vil endres som resultat av at den nye teknologien blir mer produksjonsvennlig og anvendbar.

Teknologien går i hovedsak ut på at man bygger opp komponenter ved å tilføre materiale underveis i fremstillingsprosessen. Slik kan man lage former og design som før ikke var mulig med tradisjonell produksjon (som går ut på at man har et emne der man fjerner materiale til man har ønsket form - i motsetning til additiv manufacturing (AM) hvor man bygger opp komponenten fra null). Den «gamle» metoden har flere begrensninger og krever mer energi enn additive metoder.

Innovasjon Norge har bistått bedriften  med ulike tilskuddsordninger i forbindelse med etableringen på Raufoss.