Rogaland

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Rogaland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi kva vi kan gjere for ditt prosjekt

Kontakt vårt kontor i Stavanger

Sentralbord
TLF: 22 00 25 00
rogaland@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021Stavanger
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Arrangementer i Rogaland

20
20. februar     10:00 –12:00     Arkivenes Hus - Journalen, Richard Johnsens gate 12

Innspillkonferanse - Klynger

20
20. februar –14. mars     12:00 –13:00     Elefant, Erfjordgaten 8

Bygg Bedrift - Kreativ Næring

23
23. februar     09:00 –09:30    

Sirkulær økonomi - Informasjonsmøte på Skype

Se full kalender for Rogaland