Rogaland

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Rogaland. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi kva vi kan gjere for ditt prosjekt

Kontakt vårt kontor i Stavanger

Sentralbord
TLF: 22 00 25 00
rogaland@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021Stavanger
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Arrangementer i Rogaland

15
15. november –6. desember     19:00 –15:00     Rundt om i fylket

Informasjonsmøter: Landbruk Rogaland

22
22. november     09:00 –15:30     Prof. Olav Hanssens vei 7A, 4068 Stavanger

IPR veiledning - Stavanger

4
4. desember     15:00 –18:00     Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger

Informasjonsmøte: ONS 2018

Se full kalender for Rogaland