Bygg Bedrift - Kreativ Næring

/contentassets/fe9dc79d0f074933bea0f4354223990a/thinkstockphotos-637683624.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Stavanger Elefant, Erfjordgaten 8 Kontakt: Helene Ødegaard 1250,- 20.02.2018 12:00:00 14.03.2018 13:00:00 Europe/Oslo Bygg Bedrift - Kreativ Næring Elefant, Erfjordgaten 8 Helene Ødegaard helene@odegaard.net Legg til i kalender

Vi gjør det lettere for deg å skape business av det du elsker å gjøre !

Innovasjon Norge sin satsning på kulturnæringer gir deg sjansen til å delta på et program som er skreddersydd for at DU skal kunne bygge en lønnsom bedrift av din kreative kompetanse. 

Programmet er sentralt i Innovasjon Norges satsing på kulturnæringer og har allerede vært gjennomført mer enn 35 ganger for over 350 deltakere.

Hvem passer det for?
Bygg bedrift passer for deg som vil leve av kulturprosjektet ditt.
 Enten du er helt i oppstartfasen eller du har drevet en stund, og vil bli mer lønnsom.

Hvordan skaper du en levedyktig bedrift?
Målet er at du lærer hvordan du finner og utvikler et marked for kulturprosjektet ditt, og hvordan du jobber i hverdagen for å skape en solid og lønnsom bedrift. 

Du får arbeide med å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen din, og lærer om hvordan du kan involvere kundene i arbeidet med å forbedre produktene dine. Du får også arbeide med hvordan du kan styre mål og oppgaver i prosjektet ditt.

Når og hvor skjer det?
Samling 1:Tirsdag 20. og onsdag 21. februar
Samling 2: Tirsdag 13. og onsdag 14.mars.
Dag 1 fra kl 12-18 og dag 2 fra 9-13.

For en egenandel på kun kroner 1250.- * (inkl mva), får du:

  • hjelp til å skape vekst i din kulturbedrift
  • 2 samlinger, fra lunsj til lunsj
  • utvidet nettverk / sparring med andre
  • arbeidsverktøy for kulturentreprenører, boken «Lean Business Planning»,
  • lunsj og nettverksmiddag, og du får mulighet til å delta i en mentorordning for kulturbedrifter.

* Eventuell kostnad til reise og opphold må du dekke selv.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.