Fra idé til marked - Stavanger - 27. februar

/globalassets/kontorer-i-norge/rogaland/business-plan_800.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Stavanger Professor Olav Hansensvei 7A, 4021 Stavanger Påmeldingsfrist: 2018-02-26 23:59 Kontakt: Gry Moen Al-Kasim Gratis 27.02.2018 09:30:00 27.02.2018 11:00:00 Europe/Oslo Fra idé til marked - Stavanger - 27. februar Professor Olav Hansensvei 7A, 4021 Stavanger Gry Moen Al-Kasim gralk@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsidéen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i?  Da er vårt seminar «Fra idé til marked» noe for deg.

Dersom svaret er nei på spørsmålene over, anbefaler vi deg å ta kontakt med Gründertelefonen, tlf:  800 50 789.  De kan være en sparringspartner rundt din forretningsidé, og har også informasjon om hvilke andre tilbud som finnes for gründere i Rogaland.

Ved påmelding vil vi at du gir en kort og konsis beskrivelse (to setninger) av din forretningsidé:

Hvilket behov i markedet du skal dekke?

Hvilken målgruppe som har dette behovet?

Hva er din idé eller løsning for å dekke behovet?

Hvilke ressurser har du tilgjengelig for å utvikle og kommersialisere løsningen? 

Registrer deg under og beskriv din forretningsidé i kommentarfeltet.  

Dersom du ønsker å sette deg inn i innholdet for samlingen allerede nå kan du lese mer på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukes for å få et enkelt overblikk over noen sentrale element i forretningsideen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer ideen sin.

Les mer om hvordan du kan lage en forretningsmodell.

LEAN Start-up

Når du jobber med utvikling av nye produkt og oppstart av en bedrift, råder vi til at en legger opp til en utviklingsprosess hvor du kan teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere, før en gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden

Det vil også være nyttig å få en oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg.

Les mer om tilskudd til gründere

Nettverk og kompetanse

Kort introdusering av hvilke tilbud regionen har å tilby deg som gründer. For en oversikt for nettverks og kompetanse tilbud i hele landet, les mer på Innovasjon Norge sine nettsider.

Etter seminaret vil det bli mulig å mingle med noen av Innovasjon Norge sine rådgivere.

I videoen under er det en kort oppsummering av hva Innovasjon Norge kan gjøre for deg som gründer.

 

+ Meld deg på

+ Abonner på våre nyhetsbrev

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.