Sirkulær økonomi - Informasjonsmøte på Skype

/contentassets/691e23f1154044c3be2fb44ae44a067c/thinkstockphotos-538798184.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Skype Kontakt: Marianne Tonning Kinnari 23.02.2018 09:00:00 23.02.2018 09:30:00 Europe/Oslo Sirkulær økonomi - Informasjonsmøte på Skype Marianne Tonning Kinnari makin@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har din bedrift planer knyttet til sirkulær økonomi? Innovasjon Norge lyser nå ut midler til etablerte bedrifter som har prosjektideer på dette området. 

Innovasjon Norge vil holde informasjonsmøter knyttet til utlysningen. Vi vil ta opp spørsmål som:

  • Informasjon om selve søknadsprosessen
  • Hvilke prosjekter er aktuelle
  • Hva er viktig å formidle i en eventuell søknad
  • Hvordan vil prosjektene bli vurdert

Det vil også bli mulighet for å stille spørsmål og få svar, enten muntlig eller skriftlig etter møte. 

For å delta på møtet må du laste ned Skype for Business. Det er gratis, men tar gjerne noen minutter. Åpne lenken og følg instruksjonene. Vi kobler opp kl. 08:50 for teknisk sjekk. 

Bli med i Skype-møte her

Se utlysningen her: Forprosjekt sirkulær økonomi

+ Meld din interesse

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.