Sogn og Fjordane

Vi hjelper deg som skal etablere eller allereie driv ei bedrift i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det muleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi kva vi kan gjere for ditt prosjekt.

Leikanger

Sentralbord
TLF: 410 85 058
FAX: 57 65 19 50
sognogfjordane@innovasjonnorge.no
Besøkadresse
Askedalen 2
6863Leikanger
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

 

Har du en ide?

Ring og diskuter din ide med oss


Arrangementer i Sogn og Fjordane

Nyhende

Ledig stilling som Finansieringsrådgjevar i Sogn og Fjordane

Ein av våre tilsette går av med alderspensjon, og vi søkjer difor etter en utadvendt og nysgjerrig kollega som ynskjer å bidra i vårt team. Din bakgrunn er frå finansiell/økonomisk verksemd – gjerne frå bedriftsmarknadsavdelingen i ein bank eller liknande. Du er god til å utfordre, og folk tek deg på alvor når du foreslår løysingar. 

Du vil samarbeide med våre kundar i utvikling og vurdering av levedyktige og nyskapande prosjekt. Dette gjer vi gjennom bruk av Innovasjon Norge sine tenester innen finansiering, nettverk, kompetanseprogram, profilering og rådgjeving. Vi tilbyr dette i samarbeid med dyktige kollegaer på våre kontor lokalisert i over 30 land

Rekordstore tilskot til næringslivet i 2016 !

- Næringslivet i Sogn og Fjordane mottok 125 mill kroner frå Innovasjon Norge i 2016. Dette beløpet har aldri vore høgare, seier direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge Sogn og Fjordane.