Mentor til daglig leder i gründerbedrift

Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift.

Har du ambisjoner om langsiktig vekst utover lokalt marked? Er bedriften samtidig i markedsavklarings- eller kommersialiseringsfasen, og er basert på en unik forretningsidé, er du i målgruppen.

Få en mentor fra næringslivet
Etter at din søknad er innvilget vil du få tilbud om en samtale med koblingsansvarlig (ekstern aktør) hvor dere kartlegger hvilke behov du/bedriften har og hvilke type "kompetanseprofil" mentor bør ha. 

Det er anledning til å komme med ønske om en spesiell mentor, men vi gjør oppmerksom på at koblingsansvarlig vil gjøre en selvstendig vurdering av potensielle mentorer ut fra hvilke behov du/bedriften har. Vi gjør også oppmerksom på at mentor skal være en person utenfor det nettverket du har i dag, og at profesjonelle konsulenter ikke kan være mentorer.

Du får tilbud om
En-til-en-samtaler med en mentor over en periode på to til seks måneder.

Dine kostnader, på 30 timer med mentoring, dekkes med inntil kr 31 500 ekskl. mva.