Ansatte

Linda Beate Randal

Direktør

Telefon: +4778955616

Mobil: +4791830833

Avdeling: Finnmark

Direktør Innovasjon Norge Arktis.

Merete Susan Andersen

Avdelingsleder

Telefon: +4778955619

Mobil: +4792899939

Avdeling: Finnmark

Merete er avdelingsleder og har fagansvar for bærekraft.

Nils-Jonny Larsen

Avdelingsleder

Telefon: +4778955604

Mobil: +4795858554

Avdeling: Finnmark

Nils-Jonny er teamfasilitator for reiseliv, mat og kreative næringer. Han jobber også med prosjekter innen marin sektor.

Randi Abrahamsen

Avdelingsleder

Telefon: +4777606128

Mobil: +4795858680

Avdeling: Troms

Randi er avdelingsleder for helse/IKT, energi, miljø, bioteknologi, andre tjenesteytende næringer og etablerere. Hun er også klyngerådgiver.

Aksel Brasøy

Seniorrådgiver

Telefon: +4792218093

Mobil: +4792218093

Avdeling: Finnmark

Aksel jobber med bedrifter innen kreative næringer og IKT.

Andre Julian Sigvaldsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4799573138

Mobil: +4799573138

Andre har fagansvar for prosjekter innen marin sektor, hovedsakelig fiskeflåte.

Anja Christensen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955607

Mobil: +4795180363

Avdeling: Finnmark

Anja har fagansvar for prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.

Ann Kristin Gjelsten

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606147

Mobil: +4797196169

Avdeling: Troms

Ann Kristin har fagansvar for prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.

Arnt Øystein Andersen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955613

Mobil: +4799238179

Avdeling: Finnmark

Arnt Øystein har fagansvar for industribedrifter, herunder prosjekter innen olje- og gassindustri, bygg- og anleggsbransjen og mineralnæringen.

Atle Malinen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955621

Mobil: +4794134312

Avdeling: Finnmark

Atle har ansvar for Reinprogrammet i Innovasjon Norge.

Berit Thuv

Konsulent

Telefon: +4778955627

Mobil: +4799334261

Avdeling: Finnmark

Berit jobber med kontorstøtte-funksjoner.

Bjørn Fagervik

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606113

Mobil: +4799250854

Avdeling: Troms

Bjørn har fagansvar for prosjekter innen marin sektor, hovedsakelig fiskeindustri og fiskeflåte.

Bodil Pettersen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955609

Mobil: +4799156508

Avdeling: Finnmark

Bodil har fagansvar for prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i landbruket, boliglån og oppfølging av landbrukengasjement.

Børge Hemmingsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606159

Mobil: +4790958278

Avdeling: Troms

Børge har fagansvar for prosjekter innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.

Dag Ronald Fredheim

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606109

Mobil: +4791535356

Avdeling: Troms

Dag har fagansvar for prosjekter innen industri og hvitfisk/rødfisk.

Edvard Nicolay Kiil

Seniorrådgiver

Telefon: +4795739776

Mobil: +4795739776

Avdeling: Troms

Grete Solberg Eide

Rådgiver

Telefon: +4777606148

Mobil: +4791137407

Avdeling: Troms

Grete jobber med kontorstøtte-funksjoner.

Gunnar Kvernenes

Spesialrådgiver

Telefon: +4777606158

Mobil: +4795858687

Avdeling: Troms

Gunnar er kredittansvarlig i Innovasjon Norge Arktis.

Heidi Andreassen

Rådgiver

Telefon: +4741650358

Mobil: +4741650358

Avdeling: Finnmark

Heidi er teamfasilitator for havrommet. Hun er også ansvarlig for oppdragene Arktis2030 og ProRus på vegne av Utenriksdepartementet. Gjennom disse programmene skal Innovasjon Norge styrke næringssamarbeidet med Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis.

Inger E. Haug

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606125

Mobil: +4795858679

Avdeling: Troms

Inger har fagansvar for IKT, IKT-helse og filmsektoren, og jobber med rådgivning, finansiering og tilretteleggende tiltak innenfor disse sektorene. Hun er også kontaktperson for Skattefunn og OFU/IFU i Troms.

Ingrid Mathisen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955620

Mobil: +4799531812

Avdeling: Finnmark

Ingrid er ansvarlig for omstillingsarbeidet i Innovasjon Norge Arktis.

Ingrid Martenson Bortne

Seniorrådgiver

Telefon: +4776955540

Mobil: +4791670930

Ingrid er rådgiver for EUs Competitivness and Innovation Programme (CIP) i Nord-Norge. Hun bistår bedrifter med bedriftssamarbeid i Europa, EU programmer, EU regelverk og markedsadgang til Europa. Hun jobber også med finansiering og rådgivning for teknologibedrifter.

Knut Perander

Rådgiver

Telefon: +4777606122

Mobil: +4799257726

Avdeling: Troms

Knut er prosjektleder for Kulturnæringsprogrammet i Troms.

Mariann Sandnes

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606107

Mobil: +4793403493

Avdeling: Troms

Mariann har fagansvar for landbasert matproduksjon.

Marit Karlsen Brandal

Seniorrådgiver

Telefon: +4751545110

Mobil: +4795858583

Marit er Innovasjon Norge sin representant på Svalbard. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å være tilstede på Svalbard, mobilisere til ny næringsvirksomhet og støtte prosjekter som kan bidra til omstilling av næringslivet på Svalbard. Sterk redusert sysselsetting i kulldriften på Svalbard gjør omstilling nødvendig. Marit har lang erfaring fra oljeindustrien og ledererfaring fra forskning og utdanning, og hun har to års permisjon fra sin faste stilling som leder av Innovasjon Norge Rogaland.

Mia Anneli S. Finnestrand

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606111

Mobil: +4797138162

Mia har fagansvar for prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk.

Morgan Degerstrøm

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955612

Mobil: +4745209818

Avdeling: Finnmark

Morgan har fagansvar for prosjekter innen marin sektor; industri og hvitfisk/rødfisk.

Nina Hauge

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955605

Mobil: +4795858551

Avdeling: Finnmark

Nina ha fagansvar for prosjekter innen marin sektor, hovedsakelig fiskeflåte.

Odd Ståle Dalslåen

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606132

Mobil: +4797706135

Avdeling: Troms

Odd Ståle har fagansvar for energisektoren, inkludert olje og gass. Han arbeider også med industribedrifter og er kontorets kontakt mot miljøteknologiordningen og bioenergiprogrammet.

Rita Nyvoll Rognmo

Rådgiver

Telefon: +4777606130

Mobil: +4795858686

Avdeling: Troms

Rita har fagansvar for prosjekter innenfor kultur- og opplevelsesnæringene. Hun er også kontaktperson og rådgiver ved spørsmål knyttet til næringsrettet design.

Rune Olsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955618

Mobil: +4791142672

Avdeling: Finnmark

Rune har fagansvar for prosjekter innenfor reiseliv, opplevelsesnæringene og landbasert matproduksjon i Finnmark.

Siw Bang Larsen

Spesialrådgiver

Telefon: +4777606112

Mobil: +4790617609

Avdeling: Troms

Steven Åsheim

Seniorrådgiver

Telefon: +4778955624

Mobil: +4795821855

Avdeling: Finnmark

Steven jobber med prosjekter for etablerte bedrifter og gründere innenfor industrirettede næringer, herunder også informasjonsteknologi. I tillegg har han Skattefunn som arbeidsområde.

Terje Berntsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606108

Mobil: +4795246950

Avdeling: Troms

Terje har fagansvar for prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen og mineralnæringen. Han har også ansvar for koordingering av samarbeidet med Troms fylkeskommune innenfor RDA-ordningen.

Thomas Stien

Seniorrådgiver

Telefon: +4777606110

Mobil: +4747755007

Avdeling: Troms

Thomas har fagansvar for prosjekter innenfor bioteknologi og helse. Han er også kontorets kontaktperson når det gjelder gründere og entreprenørskap.

Tove Forså

Finansieringsrådgiver

Telefon: +4777606123

Mobil: +4790732184

Avdeling: Troms

Tove har fagansvar for prosjekter innen reiseliv og opplevelsesnæringene. Hun har også ansvaret for mentorordningen for gründere i tillegg til å være lokal nettredaktør.

Wenche Styrvold

Rådgiver

Telefon: +4777606156

Mobil: +4795858665

Avdeling: Troms

Wenche har fagansvar for tilleggsnæringer i landbruket (Inn på tunet og reiseliv). Hun arbeider også med boligsaker, eiendomsoverdragelse og oppfølging av landbruksengasjement.

Turid Buvik

Seniorrådgiver

Telefon: +4773876232

Mobil: +4795144780

Avdeling: Trøndelag - Gründer, vekst og internasjonalisering

Turid veileder deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter) i forretningsutviklingen. Hun gir deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i bedriftsstrategien. www.innovasjonnorge.no/ipr