Eksportseminar Tromsø

/globalassets/episerver-forms/kontorer-i-norge/arktis/eksportseminar-thinkstock.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Tromsø Kystens Hus, Stortorget 1 (5. etg.), Tromsø Påmeldingsfrist: 2018-04-12 23:00 Kontakt: Edvard Kiil Gratis 26.04.2018 11:00:00 26.04.2018 14:00:00 Europe/Oslo Eksportseminar Tromsø Kystens Hus, Stortorget 1 (5. etg.), Tromsø Edvard Kiil edvard.kiil@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Har du tenkt å selge ditt produkt i utlandet, men er usikker på hvordan du skal gå frem? Har du valgt marked, men trenger hjelp med for eksempel distributøravtale, leveringsbetingelser, handelsdokumenter eller merking av produkt?

Når du handler med utlandet er det en del regler og rammebetingelser som kan påvirke din eksportprosess. Derfor arrangerer Innovasjon Norges Eksportsenter sammen med Innovasjon Norges Arktis seminar for å gi konkrete råd sånn at du unngår typiske fallgruver i denne fasen.

I dette seminaret får du en innføring i tema som:

  • Toll og avgifter
  • Frihandelsavtaler og opprinnelsesregler
  • Eksportrisiko
  • Leveringsbetingelser
  • Handelsdokumenter
  • Produktmerking
  • Internasjonale kontrakter
  • Logistikk og vareflyt


Det blir også mulighet for et kort individuelt møte med representant fra Eksportsenteret og/eller rådgiver internasjonalisering. Hvis du ønsker et møte må du krysse av for det i påmeldingsskjemaet.

Begrenset antall plasser. 

Om Innovasjon Norges Eksportsenter
Eksportsenteret gir råd om internasjonale handelsregler, rettigheter og forpliktelser ved internasjonal handel og bistår norske bedrifter som søker nye forretningspartnere i utlandet.

Eksportsenteret hjelper mellom 600 og 800 norske bedrifter årlig. Du kan lese mer om Innovasjon Norges tilbud til bedrifter som satser internasjonalt: http://www.innovasjonnorge.no/no/sats-internasjonalt/

Interessert mer dybdekunnskap på et tema?
Innovasjon Norge arrangerer også løpende tematiske eksportkurs rundt om i Norge. 
Ta kontakt med Eksportsenteret for å melde din interesse.

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.