FRAM informasjonsmøte på Frøya

/link/a7c742c2583c47bd9364a23faef0ac2e.aspx
Foto: Tom-Ivar Bern

Informasjon

Frøya Hotell Frøya, Sistranda Påmeldingsfrist: 2018-01-10 12:00 Kontakt: Tom-Ivar Bern 10.01.2018 17:00:00 10.01.2018 18:00:00 Europe/Oslo FRAM informasjonsmøte på Frøya Hotell Frøya, Sistranda Tom-Ivar Bern tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vi starter opp bedriftutviklingsprogrammet FRAM på Hitra og Frøya. Delta på informasjonsmøte og hør hvordan FRAM er nyttig for utvikling av din bedrift. Du møter Innovasjon Norge, prosjektleder og rådgiverne for FRAM, og en bedriftsleder som nylig har gjennomført programmet.

FRAM er et tilbud for ledere i små og mellomstore bedrifter der målet er vekst og utvikling. 5000 bedrifter har deltatt i FRAM-prosjekter landet over. Seks samlinger ca hver 3.måned og konkret rådgiving mellom samlingene fra rådgivere som er kvalitetssikret av Innovasjon Norge gir konkrete resultater.

Rådgiverne har selv vært ledere og har god kunnskap om planlegging, drift og ledelse. Deltagerbedriftene dekker en mindre egenandel og egne reise- og diettkostnader på samlingene. Innovasjon Norge dekker alle andre kostnader.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
Tom-Ivar Bern, seniorrådgiver internasjonalisering, Innovasjon Norge Trøndelag
tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no og mobil 915 14 999

Nils Karlsen, daglig leder og rådgiver, Trøndersk kystkompetanse
nils@kystkompetanse.no og mobil 468 69 586

 

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningen §§ 18, 27 og 28.