Go Global

/globalassets/trondelag/havrommet.jpg?width=1168
Foto: Tom-Ivar Bern

Informasjon

Rørvik Kysthotellet, Rørvik Påmeldingsfrist: 2018-03-14 12:00 Kontakt: Tom-Ivar Bern 15.03.2018 09:00:00 15.03.2018 11:00:00 Europe/Oslo Go Global Kysthotellet, Rørvik Tom-Ivar Bern tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Søker din bedrift mot internasjonale markeder? Vi ønsker velkommen til møte for bedrifter som vurderer internasjonalisering av selskapets virksomhet.

Innovasjon Norge har erfaring fra å bistå bedrifter som har forsøkt å internasjonalisere, og vi har identifisert noen faresignaler og uheldige beslutninger som bedrifter bør prøve å unngå.  Basert på denne erfaringsbaserte kunnskapen har vi utviklet kompetanse og tjenester for vekstkraftige bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt.

I samarbeid med NCE Aquatech inviterer vi til et åpent medlemsmøte hvor internasjonalisering vil være et av flere tema. Vi vil presentere erfaringer og tjenester for internasjonalisering.

Påmelding via NCE Aquatech Cluster sin hjemmeside: aquatechcluster.no

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.