Buskerud og Vestfold

Vi hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Buskerud og Vestfold. Vi tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre for ditt prosjekt

Buskerud

Sentralbord
TLF: 32 21 97 00
FAX: 32 21 97 01
buskerud@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Grønland 58, Papirbredden
3045Drammen
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Vestfold

Sentralbord
TLF: 33 01 89 20
FAX: 33 01 89 21
vestfold@innovasjonnorge.no
Besøksadresse
Raveien 205, 4. etg
3184Borre
Sentralt postmottak
Pb 448 Sentrum
0104Oslo

Arrangementer i Buskerud og Vestfold

8
8. mars     10:00 –12:00     Raveien 205, Forskningsparken,1.etg.Auditoriet

Fra ide til marked Borre

Se alle arrangementer