Fra ide til marked - Kristiansund

Informasjon

Kristiansund Vindel, Kongens plass 1 Påmeldingsfrist: 2018-04-30 12:00 Kontakt: Alfred Øverland Seminaret er gratis 02.05.2018 10:00:00 02.05.2018 12:00:00 Europe/Oslo Fra ide til marked - Kristiansund Vindel, Kongens plass 1 Alfred Øverland alove@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om forretningsidéen din er god. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle forretningsidéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. 

Målgruppen for seminaret er gründere i tidlig fase og som har en forretningsidé som representerer noe nytt i markedet.


Vi vil blant annet gå gjennom:

- Kort presentasjonsrunde – vi oppfordrer deg til å dele forretningsideen din med de
 
andre på kurset i en kort 1 min. presentasjon.  Øve deg på forhånd?  

- Globale og nasjonale utfordringer og muligheter

- Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din. 

- Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere
  sjansen for å lykkes. 

- Etablerertilskudd – hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og
  videreutvikle din forretningsidé

- Mine beste råd – kursholders gründertips til deg

Velkommen!

Påmelding Fra ide til marked Kristiansund 02.05.18

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.