Frokostmøte: Muligheter for prosjekter i Arktis, Russland eller EU

Informasjon

Scandic Narvik Påmeldingsfrist: 2017-10-23 16:00 Kontakt: Heidi Andreassen 24.10.2017 08:00:00 24.10.2017 10:00:00 Europe/Oslo Frokostmøte: Muligheter for prosjekter i Arktis, Russland eller EU Scandic Narvik Heidi Andreassen heidi.andreassen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge har gleden av å invitere til frokostmøte 24. oktober 2017 på Scandic Narvik. På møtet vil informere om mulighetene for prosjekter i Arktis, Russland eller i EU. Finansieringsmulighetene vi vil fokusere på er EU-finansiering, Arktis2030 og ProRus.

Arktis2030 er åpne for internasjonale samarbeidsprosjekter og utviklingsprosjekter som løser utfordringer som er spesifikke for Arktis, mens ProRus er en finansieringsordning for bedrifter som er interessert i Russland og det russiske markedet. Les mer om ordningene her: http://www.innovasjonnorge.no/arktisrussland

Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon. På nøtet vil vi orientere om hvilke muligheter som ligger i programmet for små og mellomstore bedrifter.

Visste du at norske bedrifter kan få støtte til å gjennomføre sine innovasjonsprosjekter uten partnere fra andre land og til en støttegrad på 70%? På de vel to årene ordningen har vært operativ, har norske små og mellomstore bedrifter hentet hjem nærmere 300 millioner kroner. 

Etter møtet er det mulighet for å avtale individuelle møter med Innovasjon Norges rådgivere for EU, Arktis og Russland.

Program

08.00 Frokost serveres 

08.15 Velkommen
          Muligheter i Arktis og Russland v/Heidi Andreassen og Morten Brugård
          Muligheter og finansiering gjennom Horisont 2020 SMB Instrumentet
          v/Ingrid Martenson Bortne

10.00 Individuelle møter for de som ønsker det

Velkommen!