Fra ide til marked – Sarpsborg

/contentassets/f137b31d688e4b1fa0ea9d4d84486690/thinkstockphotos-641194232.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Sarpsborg Rådmann Sirasvei 2, 1712 Grålum Påmeldingsfrist: 2018-03-05 23:00 Kontakt: Lise Arvesen Arrangementet er gratis 07.03.2018 09:00:00 07.03.2018 12:00:00 Europe/Oslo Fra ide til marked – Sarpsborg Rådmann Sirasvei 2, 1712 Grålum Lise Arvesen post@lisearvesen.no Legg til i kalender

Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. Lær hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan du kan få hjelpe på veien.

Innhold

  • Forretningsmodellering - hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din
  • Lean start-up - hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å øke sjansen for å lykkes
  • Tilskudd til gründere - hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

På samlingen vil det være andre i samme situasjon som deg. Disse kan du inspirere og lære fra.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet gir deg et overblikk over alle sentrale elementer i en forretningsmodell. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfattelig, og vil hjelpe deg til å se muligheter for ulike forretningsmodeller som kan være aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gir også svar på mange av de samme spørsmålene som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlige støttespillere vil stille, når en presenterer idéen sin.

LEAN Start-up

Når du jobber med utvikling av nye forretningsidéer og oppstart av en bedrift, bør du teste idéen din på aktuelle brukere og samarbeidspartnere før du gjør større investeringer, etter den såkalte Lean Start-Up metoden.

Tilskudd til gründere

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Innovasjon Norge kan gi tilskudd til deg som har en innovativ idé og ambisjoner om å bygge en bedrift.

Etablererservice

Har du spørsmål til selve etableringen av bedriften? Lurer du på hvilken selskapsform du skal starte, eller skal du starte en bedrift i et allerede kjent marked. Da kan du med fordel ta kontakt med Etablererservice Østfold. De har gratis kurs og veiledningen innen etablering, forretningsplan, salg, markedsføring o.l. Du finner mer informasjon om disse her: http://www.etablerer-ostfold.no/

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.