Informasjonsmøte: ONS 2018

/link/9d38d06c01d1423ca0ac0e104f04511a.aspx
Foto: Innovasjon Norge

Informasjon

Webmøte Kontakt: Rune Nærland 13.12.2017 14:00:00 13.12.2017 15:00:00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: ONS 2018 Rune Nærland runer@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vil du være med på Innovasjon Norge sin fellesstand #nextenergy2018 under ONS?

Innovasjon Norge leter etter selskaper som vil være med på å gjøre olje & gass bransjen renere og mer effektiv, men også etter selskap som har prosjekter/løsninger som retter seg mot ren energi.

Utvalgte bedrifter vil i forkant av ONS 2018 gjennomføre et kompetansehevende program. Målet er å forberede deltakerne på en best mulig måte. 

Meld dere på informasjonsmøte i desember og januar, på web. Første møte er 13. desember 14-15. Meld deg på i lenken under (ekstern side).

Regler for deltakelse på våre arrangementer: 

Innovasjon Norge har nulltoleranse mot diskriminering, trakassering og andre former for krenkende eller utilbørlig atferd. Dette gjelder også på våre arrangementer. Atferd i strid med disse grunnleggende prinsippene, vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsrettslig ansvar.

Innovasjon Norge vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du har rett til å kreve innsyn og retting i samsvar med personopplysningen §§ 18, 27 og 28.