Ansatte

Anniken Fægri Damm-Larsen

Direktør

Telefon: +4735588666

Mobil: +4790998180

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Anniken har det overordnede ansvaret for kontorets virksomhet.

Morten Brugård

Avdelingsleder

Telefon: +4778955603

Mobil: +4797667604

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Ann Elin Hattrem

Spesialrådgiver

Telefon: +4732219721

Mobil: +4795858561

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Internasjonal vekst

Arne Borgersen

Kunderådgiver

Telefon: +4732219712

Mobil: +4791123143

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Nettverk/klynger

Bente Irene Skaug

Rådgiver

Telefon: +4741256103

Mobil: +4741256103

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Beret Mette Haga

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018925

Mobil: +4793450491

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk:mat/tilleggsnæring/nettverk

Britt Haraldsen

Nestleder

Telefon: +4732219707

Mobil: +4791548633

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Kredittansvarlig

Einar Alme

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018929

Mobil: +4790736509

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk:mat/tilleggsnæring/nettverk

Elin Akre Tellum

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588669

Mobil: +4795151520

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk og bygdebaserte næringer

Elisabeth Five

Konsulent

Telefon: +4735588676

Mobil: +4795149990

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Ansvar for de administrative oppgavene, redaktør for vår Facebook side

Eva Langslet

Seniorrådgiver

Telefon: +4745281191

Mobil: +4745281191

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Fredrik Jean-Hansen

Kunderådgiver

Telefon: +4733018923

Mobil: +4741232609

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Forretningsutvikling

Gry Kolbjørnsen Langbakk

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588677

Mobil: +4790879203

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Grønn vekst, miljøteknologi, bioenergi

Guri Bjønnes Hotvedt

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018931

Mobil: +4793222032

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Grønn Vekst/Miljøteknologi/IFU/OFU risikolån

Henrik Bjørge Fardal

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018930

Mobil: +4797589575

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Etablerertilskudd

Kathrine Kofstad

Seniorrådgiver

Telefon: +4732219702

Mobil: +4741209880

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Etablerertilskudd

Marte Lønnebakke

Rådgiver

Telefon: +4792023317

Mobil: +4792023317

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Entreprenørskap, Ide til marked

Mona Handeland

Konsulent

Telefon: +4733018927

Mobil: +4748271269

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Kontorstøtte/IT-ansvarlig/sosiale medier

Nils Olaf Kverneland

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018924

Mobil: +4795858608

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 2

Landbruk tradisjonelt inkl. frukt & bær

Per Næs

Spesialrådgiver

Telefon: +4735588667

Mobil: +4797118819

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Nestleder, kredittansvarlig

Randi Egge Husby

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588661

Mobil: +4799257552

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Helse, IKT, annen industri

Reidun Løite Myhra

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588672

Mobil: +4795145068

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Olje/gass, annen industri

Stein Bøe

Seniorrådgiver

Telefon: +4733018932

Mobil: +4741643689

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Olje/gass/maritim/IFU/OFU risikolån

Stine Lunde

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588663

Mobil: +4795969370

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Bedriftsnettverk, reiseliv, lokalmat

Toini H. A. Ness

Seniorrådgiver

Telefon: +4732219710

Mobil: +4791548665

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Reiseliv/kultur

Tomas Ruud

Seniorrådgiver

Telefon: +4732219705

Mobil: +4797964632

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Distrikt/lån/finansering generelt/mislighold

Tommy Odinsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588664

Mobil: +4795895781

Avdeling: Buskerud, Vestfold og Telemark seksjon 1

Internasjonal vekst

Fredrik Ambjørndalen

Rådgiver immaterielle rettigheter

Telefon: +4722002953

Mobil: +4795143679

Avdeling: Gründer

Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter osv) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.