Ansatte

Anniken Fægri Damm-Larsen

Direktør

Telefon: +4735588666

Mobil: +4790998180

Anniken har det overordnede ansvaret for kontorets virksomhet.

Elin Akre Tellum

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588669

Mobil: +4795151520

Avdeling: Telemark

Landbruk og bygdebaserte næringer

Elisabeth Five

Konsulent

Telefon: +4735588676

Mobil: +4795149990

Avdeling: Telemark

Ansvar for de administrative oppgavene, styresekretær, redaktør for vår Facebook side

Gry Kolbjørnsen Langbakk

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588677

Mobil: +4790879203

Avdeling: Telemark

Grønn vekst, miljøteknologi, bioenergi

Marte Lønnebakke

Rådgiver

Telefon: +4792023317

Mobil: +4792023317

Avdeling: Telemark

Entreprenørskap, Ide til marked

Per Næs

Spesialrådgiver

Telefon: +4735588667

Mobil: +4797118819

Avdeling: Telemark

Nestleder, kredittansvarlig

Randi Egge Husby

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588661

Mobil: +4799257552

Avdeling: Telemark

Helse, IKT, annen industri

Reidun Løite Myhra

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588672

Mobil: +4795145068

Avdeling: Telemark

Olje/gass, annen industri

Stine Lunde

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588663

Mobil: +4795969370

Avdeling: Telemark

Bedriftsnettverk, reiseliv, lokalmat

Tommy Odinsen

Seniorrådgiver

Telefon: +4735588664

Mobil: +4795895781

Avdeling: Telemark

Mobilisering entreprenørskap, ide til marked

Fredrik Ambjørndalen

Rådgiver immaterielle rettigheter

Telefon: +4722002953

Mobil: +4795143679

Avdeling: Gründer

Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter osv) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.