Bli en mer bærekraftig bedrift

 • Bø Hotell
 • 1500 +overnatting

Ønsker du å lære mer om hvordan din bedrift kan ta ansvar og bli mer lønnsom, gjennom økt fokus på miljø og lokalsamfunn? På dette kurset får du verktøyene du trenger for verdiskaping for gjesten, bedriften og lokalsamfunnet.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Å ha fokus på bærekraft styrker omdømme og konkurransekraften til bedrift og lokalsamfunn. “Alle” snakker om bærekraftig utvikling og “det grønne skifte” og det er ingen vits i å stikke hodet i sanden og håpe at det går over. Det gjør det ikke, så ta kurset for bli en mer bærekraftig bedrift!

Praktisk og konkret nytteverdi

Verdifulle opplevelser skapes gjennom å benytte tilgjengelige ressurser rundt deg. Jo lenger gjestene blir værende under sitt opphold, desto større lønnsomhet for bedriften og verdiskaping lokalt. Kurset skal ha praktisk og konkret nytteverdi for bedriftene og deltakerne. 

Som reiselivsbedrift får du idéer og tips om praktiske og gjennomførbare tiltak for å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning. Kurset bindes sammen av kursledere med praktisk erfaring fra reiselivsbedrifter, prosjekter og utviklingsprosesser.

Kursets innhold og varighet

Kurset består av samlinger og en nettbasert løsning, der du kan lese mer om det som gjennomgås på samlingene.

Gjennomføring av samlinger veksler mellom faglige innlegg, diskusjoner, praktiske eksempler og arbeid i grupper og individuelt. På samlingene arbeides det konkret med handlingsplan/tiltak for egen bedrift. Mellom samlingene skal deltakerne løse en oppgave (frivillig).

Hvem passer kurset for?

 • Overnattingsbedrifter
 • Serveringsbedrifter
 • Aktivitets- og opplevelsesbedrifter
 • Bedrifter innen produksjon/salg/servering av lokal mat
 • Kulturformidling, utstillinger, museer mv.
  • Transportselskaper
  • Destinasjonsselskaper
  • Grunneiere og utbyggingsselskaper med satsing på reiseliv og fritidsboliger
  • Øvrige bedrifter som yter service og tjenester til 
reiselivet og fritidsbolignæringen

 

Program