Ansatte

Urmas Lepik

Acting Director Baltic States

Telefon: +3726313467

Mobil: +3725024866

Avdeling: Tallinn

Koordinerer prosjekter i Estland, Latvia og Litauen. Arbeider spesielt innenfor energi og miljø, IKT og maritim. Lang erfaring med skandinaviske selskapers markedsetablering i Norden og Baltikum, blant annet fra Sveriges Eksportråd. Spisskompetanse på prosjektkoordinering. Lepik er oppvokst og utdannet i Sverige. Snakker flytende svensk.

Tiina Link

Currently on maternity leave

Telefon: +3726313830

Mobil: +3725067821

Avdeling: Tallinn

Leder kontoret i Estland og våre konsulenter i Estland, Latvia og Litauen. Arbeider for å øke interessen for Baltikum som et nærmarked for norsk næringsliv. Samarbeider med de norske ambassadene i Estland, Latvia og Litauen. Lang erfaring med å koble norsk og estisk næringsliv med spisskompetanse på selskapsetablering. Hun har studert i Norge og har et bredt nettverk i begge landene. Snakker flytende norsk.

Annely Särglep

Rådgiver

Telefon: +3726313438

Mobil: +3725101004

Avdeling: Tallinn

Konsulent tilknyttet Innovasjon Norge i Estland. Jobber med administrative oppgaver.

Lasma Ivaska

Rådgiver

Telefon:

Mobil: +37126238264

Avdeling: Tallinn

Rådgiver tilknyttet Innovasjon Norge i Latvia. Jobber med prosjekt innenfor alle sektorer i Latvia. Jobbet for utenlandske og lokale firmaer i Latvia.

Inese Andersone

Rådgiver

Telefon: +37167165894

Mobil: +37126875782

Avdeling: Tallinn

Konsulent tilknyttet Innovasjon Norge i Latvia. Betydelig erfaring med å koble nordisk og latvisk næringsliv, og gründer av Gateway Baltic. Styremedlem i det Norske handelskammer i Latvia. Snakker flytende svensk.