Indonesia - Bli med på veksten

Indonesia utgjør verdens fjerde mest folkerike nasjon og har et mylder av muligheter innen olje og gass og fornybar energi. Indonesia gir også markedsmuligheter innen fiskeri, oppdrett, skipsfart/maritim industri, generell handel og infrastruktur.