Nederland

Nederland er et av våre viktigste markeder innen reiseliv. En av ti nederlendere ønsker å feriere i Norge, så her er det gode muligheter for norske reiselivsaktører til å påvirke en reiseglad målgruppe. Kontoret i Haag tar seg av markedsføring og bransjebearbeidelse innen reiselivssektoren. For spørsmål relatert til andre sektorer/næringer kan Innovasjon Norges kontor i Hamburg kontaktes.