Vietnam - Bli med på veksten

Vietnam er et land og samfunn i sterkt vekst. Med et landareal omtrent som Norge og 95 millioner innbyggere er Vietnam et land med sterk økonomisk vekst. Vietnams utvikling gjør det til et interessant marked innenfor akvakultur, IKT, maritim, energi samt olje & gass. I tillegg er det land med godt skolert og billig arbeidskraft.

Ta gjerne kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre for ditt prosjekt

Kontakt vårt kontor i Hanoi

Sentralbord
TLF: +84 4 3974 2933
FAX: +84 4 3974 3303
hanoi@innovationnorway.no
Post- og besøksadresse
Innovation Norway, Royal Norwegian Embassy 8th Floor
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street
Hanoi, Vietnam

Nyheter