Brasil - det store markedet i sør

Brasil er Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. Allerede på 1800-tallet handlet vi med klippfisk og kaffe. I dag er Brasil verdens største offshore- marked, og mer enn 100 norske selskap er etablert i landet.