FRAM Marked: Slik forbereder du markedsintroduksjonen

Tenker du at ditt produkt eller tjeneste har et mulig marked utenfor Norge? Vi stiller med nettverk, kompetanse og kontorer i hele verden.

FRAM Marked er et program for deg som leder eller har en nøkkelrolle i en norsk smb, uansett næring. Du lærer å øke bedriftens konkurransekraft og inntjening, gjennom strategi- og lønnsomhetsutvikling. 

Et nett av kontorer i hele verden står parat til å hjelpe deg videre. Vi tilbyr grunnleggende kunnskap og tilgang til et utviklende bedriftssamarbeid, der du treffer andre i samme situasjon som deg. 

Programmet tar utgangspunkt i din bedrifts unike behov og situasjon og ved siden av internasjonalisering er også praktisk og teoretisk innføring i temaer som innovasjon, positiv forandringsledelse og god problemhåndtering sentralt.

Konkrete internasjonaliseringsprosjekter i bedriftene blir bearbeidet og realisert i nært samarbeid med ett eller flere av Innovasjon Norges kontorer i utlandet samt en kvalitetssikret bedriftsrådgiver

FRAM Marked består av fire til seks samlinger, over periode på maksimalt 16 måneder. Deltakere fra åtte til tolv virksomheter deltar.  

Ønsker du mer informasjon? Kontakt en av våre FRAM-rådgivere. 

Slik jobber vi

FRAM består av seks samlinger over maksimalt 20 måneder.

Deltakerne blir delt inn i grupper med mellom åtte og tolv virksomheter, og de får sin egen bedriftsrådgiver som er grundig kvalitetssikret. De har selv vært i lederposisjoner og vet hvor skoen trykker. Vår erfaring er at bedriftsrådgiveren er helt sentral for å oppnå målene satt av den enkelte bedrift.
 
FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med våre distriktskontorer. Vi legger vekt på å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/leverandørforhold i samme prosjekt.

Egenandelen varierer fra prosjekt til prosjekt.