Canada - våre likheter gir muligheter

Canada er rikt på naturressurser. Norske bedrifter etablerer seg raskt seg i det canadiske markedet, som et resultat av gjenkjennelig markedsbehov og felles historiske erfaringer.