Frankrike - i sentrum av Europa

Frankrike er verdens femte største økonomi, og er en naturlig inngangsport til store deler av Afrika. Lang og bred satsing på industri, IKT, energi og miljø samt over 70 klynger gjør Frankrike til den perfekte samarbeidspartner for norske kompetansemiljøer. Kontakt oss, så ser vi hva vi kan gjøre for deg.