Vi skaffer deg de rette kontaktene

Er du på jakt etter utenlandske eksperter og kunnskapsmiljøer? Vi kan "åpne dører", slik at du kommer i kontakt med de riktige menneskene.

Bedrifter som bevisst satser på innovasjon for aktivt å møte internasjonal konkurranse
i hjemme- eller utemarkedet, kan ha god nytte av kunnskap fra utenlandske ekspert- og
kunnskapsmiljøer. Våre markeds-, business- og teknologirådgivere i utlandet kan sette deg i kontakt med slike miljøer eller eksperter, slik at kunnskapsoverføring om de riktige tema blir mulig.

Det kan dreie seg om ren fagkunnskap og know-how som input til forskningsprosjekter, men like ofte gjelder det produktutvikling eller prosessutvikling.

Eksempler er nye teknologiske trender som kan påvirke bedriftens konkurransekraft, søk etter nyutviklet teknologi som møter nåværende kundebehov på en ny måte eller skaper nye kundebehov, strukturendringer i bransjen, nye distribusjonsformer eller nye forretningsmodeller.

Ta kontakt med oss, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.

Er dette noe for din bedrift?

Tjenestene passer for norske bedrifter med vekstambisjoner, som har muligheter til å lykkes i internasjonal konkurranse.

Vi hjelper oppstartsbedrifter med høyt internasjonalt vekstpotensial og mer modne bedrifter, samt nettverk og klynger. Mange av bedriftene benytter seg også av andre av våre tjenester innen kompetanse, finansiering, nettverk og profilering.

Bedriftene vi arbeider med har:

•  Styre og ledelse som står bak beslutningen om  internasjonal satsing
•  Realistiske mål og planer for hvordan satsingen  skal gjennomføres
•  Satt av ressurser til satsingen

Koster tjenestene noe?

Ja, dersom bedriften din ønsker å benytte våre internasjonale rådgivningstjenester vil dette normalt være en betalt tjeneste.

Først gjennomfører vi en uforpliktende samtale for å danne oss et bilde av din bedrifts situasjon og muligheter, og på hvilken måte vi best kan bistå. Dette kan gjøres enten av en av våre rådgivere i ditt fylke eller av en av våre rådgivere i utlandet.

Bedriften vil deretter motta skriftlig tilbud om et skreddersydd rådgivningsoppdrag fra det aktuelle kontoret i utlandet. Tilbudet  beskriver målet, innholdet i leveransen, tidsfrister og kostnaden (med maksimal pris basert på antatt timeforbruk).

Bedriften inngår avtale ved å signere tilbudet. Små og mellomstore bedrifter betaler en egenandel på 50 prosent - resten dekkes av offentlige programmidler.

Hvordan går jeg fram for å bruke tjenestene?

Ta kontakt med vårt kontor i ditt fylke. Her formidler vi kontakt med våre rådgivere i det aktuelle utenlandske markedet. Du kan også selv ta direkte kontakt med et av våre kontorer i utlandet for en uforpliktende samtale.

Våre kontorer i Norge
Våre kontorer i utlandet