Energi & Miljø - Oppdag mulighetene i et ledende marked

Storbritannia har i de seneste årene gjort store fremskritt i utvikling av fornybar energi og mulighetene er mange for bedrifter som kan tilføre effektiviserende, økonomiske eller innovative løsninger både on- og offshore.

/link/a94da8a6d66745efad851eec16aacad1.jpg
Foto: Yngve Ask/Innovation Norway

Landet er beriket med et bredt og mangfoldig utvalg av ressurser for fornybar energi, med de beste vind-, bølge- og tidevannsressursene i Europa. Innen offshore vind er markedet fremdeles det ledende i verden og de siste årene har en rekke vindparker blitt satt i verk langs kysten av de britiske øyer.

Regjeringen har satt ambisiøse mål for energibransjen, og vil at innen 2020 skal 15 % av energien komme fra fornybare kilder. Dette tilsvarer mulige £100 milliarder i investeringer samt en halv million nye jobber.  Samtidig vil de kutte 34 % av utslipp i samme periode hvilket åpner for store muligheter innen energieffektivisering for eksempel innen bygg-industrien.

Viktige sektorer
Vi har identifisert tre områdersom spesielt viktige og av stor relevans for norske bedrifter og kompetansemiljøer:

  • Smart Cities/ grønn IKT
  • Vind
  • Energieffektivisering

Styrk ditt kontaktnettverk, din kompetanse og dine muligheter
Vi hjelper voksende bedrifter å komme i kontakt med viktige partnere og kunder gjennom vårt etablerte nettverk i Storbritannia. Internasjonaliseringsprogram som FRAM Marked, TEA og i samarbeid med lokale miljøer (f.eks Carbon Trust) og IntPow, hjelper vi deg å utvikle din kompetanse om markedet, sektor, kommersialisering og internasjonalisering. Vårt London team er din bedrifts øyne og øyrer i markedet og hjelper deg med å oppdage muligheter og åpne dører.

Innovasjon Norge i Storbritannia kan mellom annet hjelpe deg med:
- Partnersøk
- Markedsanalyse og strategiutvikling
- Etablering av virksomhet i Storbritannia
- Workshops/ konferanser/ studieturer
- Venturemiljøene
- Deltakelse på de viktigste arrangementene