Nyheter

Statsbesøk til Argentina

6. til 8. mars 2018 vil Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja besøke Argentina. I anledning besøket planlegges det et eget næringslivsprogram i Buenos Aires 7.mars. 

Flytter oppdrett fra fjord til hav – for miljøets skyld

Verdens første havmerd er i drift og den har allerede overlevd to orkaner! Ocean Farming satser stort på ny teknologi for oppdrett av laks. Anlegget er utformet med tanke på bærekraft og fiskevelferd – bygget på kompetanse fra petroleumsbransjen.

Norske smarte byer viser vei i Barcelona

Norge gjør seg bemerket med smarte og bærekraftige løsninger innen transport, energi og digitalisering av byggenæringen. - Smarte byer skal bli en stor norsk eksportvare, sier Gaute Hagerup, ansvarlig for smartby-satsingen i Innovasjon Norge.

Norsk næringsliv vil samarbeide med Etiopia om bærekraftig vekst

En delegasjon med deltakere fra 47 norske virksomheter besøkte Addis Ababa sammen med kronprinsparet tidlig i november. Målet er å utvide samarbeid som kan bidra til bærekraftig økonomisk vekst i Etiopia, samtidig som det gir god forretning for norske selskaper.

Raufoss-miljøet og Digital Norway skal skape omstilling utenfor næringsklyngene

Innovasjon Norge har utnevnt to nye grupperinger som skal løfte kunnskapsnivået og bidra til at små og mellomstore bedrifter over hele landet utnytter nye forretningsmuligheter i den digitale transformasjonen. – Nå får klyngene sjansen til å gi noe tilbake, sier divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Mona Skaret. – Gjennom å dele kompetanse, metoder og verktøy bidrar de til at bedrifter utenfor klyngene får nytte av det de har lært og utviklet.

Norge har undertegnet ny samarbeidsavtale med Hellas

Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis, underskrev i dag en ny avtale om at Innovasjon Norge skal forvalte 200 millioner kroner til næringsutvikling i Hellas. 

Klimanøytral løsning revolusjonerer kuldebransjen

WINNS AS utvikler kulde- og varmepumpesystemer som kun benytter naturlige kuldemedier. Den nye teknologien er både utslippsfri og svært lønnsom. Det lover godt for utfasingen av de tradisjonelle kjølesystemene, som i dag påfører verden store klimagassutslipp.

Norge får første næringsklynge for finansteknologi

Det er klart etter at sju nye miljøer blir tatt opp i klyngeprogrammet og får status som Arena eller Norwegian Centres of Expertise. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet.

Regjeringen løfter eksportsatsingen Merkevaren Norge

I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilger Regjeringen 50 millioner til satsingen på Merkevaren Norge. Pengene skal gå til å etablere et globalt vekstprogram, styrke Invest in Norway-programmet, styrke næringsklyngene, helhetlig profilering av grønne løsninger, og til profilering av hav-nasjonen Norge.

-Norge er en inspirasjon for Europa, sier EU-topp

Visepresidenten for energi i EU-kommisjonen Maroš Šefčovič hadde klar tale da han besøkte den norske paviljongen under EVS30 messen om elektrisk mobilitet i Stuttgart - Norge er en inspirasjon for Europa, og har teknologien for å drive utviklingen videre. 

Slik skal el-bilmarkedet skape nye jobber i Norge

Norge er et verdensledende el-bilmarked. I 2016 var 16 prosent av nybilkjøpene elektrifiserte, og 2017-tallene peker oppover. Her ligger det spennende forretningsmuligheter, men så langt har ikke Norge klart å kapitalisere stort på utviklingen. -Vi må ta en posisjon hvor mer utvikling og komponentproduksjon knyttet til verdens el-bilmarkedet legges til Norge, sier Per Stensland, spesialrådgiver i Invest in Norway-avdelingen i Innovasjon Norge.

Norsk teknologi kan gi bedre læring

Bedrifter, gründere og humanitær sektor ble i går utfordret til å finne nye løsninger som kan gi barn bedre læringsvilkår i humanitære kriser.

Kick-off reiseliv: Hele Norge - hele året

Norsk reiseliv skal bli et av verdens ledende reisemål for bærekraftige natur -og kulturopplevelser – hele året. På årets kick-off 17. - 18. oktober 2017, presenterer vi noen veivalg for den nye retningen. 

Etterlyser fast-track for bærekraftige løsninger

Bærekraftsmålene betyr nye forretningsmuligheter, og Norge har konkurransefortrinn innen flere områder. -Nøkkelen ligger i evnen til å skalere. Først da vil de bærekraftige løsningene gjøre en global forskjell, sier Cathrine Pia Lund, Direktør Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Nordic Innovation House åpner i New York

Innovasjon Norge åpner Nordic Innovation House i New York for å gi norske gründere bedre tilgang til nettverk og kompetanse i et av verdens største økosystem for oppstartbedrifter.

Dekket og klart for Matstreif 2017

Denne helgen fylles Oslo av bugnende matfat med lokale spesialiteter fra hele Norge. Matstreif har etablert seg som Norges største matfestival og mer enn 200.000 besøkende er ventet å ta turen innom Rådhusplassen.

Første salg av presåkornaksjer gir gevinst

På vegne av Innovasjon Norge selger Bergen Teknologioverføring aksjer i Rock Physics Technology. Dette er det første salget av aksjer som ble investert gjennom presåkornordningen.

Næringslivsdelegasjon til Etiopia

Innovasjon Norge inviterer næringslivet til å bli med i delegasjon til Etiopia i forbindelse med at DD.KK.HH. kronprinsparet reiser dit på offisielt besøk i november.

Storsatsing fra lokalmatprodusenter i Østfold

- Dere åpner en ny dør for lokalmatprodusenter landet over. Dette er et imponerende prosjekt og dette som er bygget opp her kommer av hardt arbeid og folk som tror på sine egne ideer, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale da han i dag åpnet Lokalmatsenteret i Rygge.

Klare til å levere på Norges ferske eksportstrategi

Regjeringen befester Norges satsing på eksport og internasjonalisering. Den nye eksportstrategien inkluderer tiltak for å styrke Invest in Norway, markedsføre norske grønne løsninger, etablere et eksportprogram, og styrke klyngesatsingen. 

Samler medarbeiderne for å lære mer

Innovasjon Norge samler alle medarbeiderne i Oslo 5. og 6. september for å heve kompetansen, finne nye områder for samarbeid mellom avdelinger og kontorer, og drive medarbeiderutvikling.

Asiatene ser til Norge for oppdrettsteknologi

Flere internasjonale delegasjoner er i Trondheim denne uken, som gjester av Innovasjon Norge og Aqua Nor. Flere har klare mål om å investere i norsk oppdrettsteknologi.

Unge, lovende og vil starte eget selskap

Hundre unge sikter høyt etter fire dager på gründercamp. Vinnerlaget, som består av Jon Bjåen Sørensen fra Asker, Martin Egeli fra Oslo, Karianne Hartviksen fra Lillesand og Henrik Rønningen fra Mjøndalen, fortsetter gründerreisen når de setter kurs for oppstartbyen Toronto i Canada.

Styrker kondemneringsordningen for grønnere nærskipsfart

Endringer i vilkårene skal nå gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv. Målet for ordningen er å legge til rette for fornyelse og en bærekraftig modernisering av nærskipsfarten.  

Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye leverandørutviklingsprosjekter i Nord-Norge

På bakgrunn av regjeringens nordområdestrategi inviterer Innovasjon Norge, sammen med fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland, interesserte bedriftsgrupperinger i Nord-Norge til å søke prosjektstøtte til nye nettverksbaserte leverandørutviklingsprosjekter. Det kan søkes støtte til både forprosjekter og 3-årige hovedprosjekter. Neste utlysning av tilskuddsmidler vil komme i januar 2018 - med tentativ søknadsfrist 15. mars 2018.  

Næringsklynger skal bidra til omstilling

Norske næringsklynger skal nå få bidra til kompetanseløft i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Det skal gi raskere omstilling og fornyelse i norsk næringsliv.

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

Økt foredling av råvarer, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og behovet for en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder. Det er hva den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien legger vekt på.

6 millioner i FoU-tilskudd til Borregaard

Borregaard har fått tilsagn om 6 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norges bioøkonomiordning. Tilskuddet skal gå til videreutvikling av bioraffinerikonseptet i Sarpsborg.

Norsk gjødsel når nye markeder

Det slambaserte gjødselproduktet, Minorga, har de siste årene hatt stor suksess, både i Norge og Vietnam. I 2017 ble den ene av to eierbedrifter, HØST Verdien i avfall, kjøpt opp av det internasjonale selskapet, CAMBI AS. Nå står nye markeder for tur.

Ny blyfri teknologi gir store miljøgevinster

EU legger strenge restriksjoner på bruken av bly i elektroniske produkter. Derfor bestemte en gruppe norske forskere seg for å utvikle et mer miljøvennlig alternativ. Med midler fra Innovasjon Norge er Ceramic Powder Technology endelig klare for å skalere opp produksjonen til et industrielt nivå.

-Norske gründere kan hoppe høyere og drømme større

-Skal Norge utvikle vekstbedrifter for fremtiden så trenger vi ikke bare gründere som skaper sin egen arbeidsplass, vi trenger de som også skaper arbeidsplasser for andre, sier direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Graphiq er Norges beste kreative gründerbedrift

Graphiq fra Oslo er vinner av Creative Business Cup Norge, som kårer Norges beste bedrift innen kreativ næring. Selskapet går videre til den internasjonale finalen i København.

Unik mulighet til å vokse i London

Leder du en vekstbedrift med globale ambisjoner? Bli med på TEA, vårt akselerator-program i London, og lær mer om hvordan du skalerer i Europas tech-hovedstad. Søk innen 3. juli.

Norske selskaper markerer seg i offshore vind

Mer enn ti år har gått siden de første norske pionerne begynte å jobbe med offshore vind. For norsk industri derimot la en ny oppgang i olje- og gassnæringen en demper på interessen og få kastet seg inn i det nye markedet. Flere selskaper tok allikevel sats og har i dag etablert seg godt i dette økende markedet. Nå snuser stadig flere på mulighetene.

Norske oppstartbedrifter viser seg frem

13.-15. juni skal noen av Norges mest lovende og ambisiøse gründere gjøre seg lekre for norske og utenlandske investorer i Bergen og på Voss. Hit kommer bedriftene som har tatt steget ut i det globale markedet, og investorene som vil satse på dem.

Vil ut på dypt vann med norske selskaper

På flere tusen meters dyp finnes mineraler med et godt potensial for verdiskaping i framtiden. Norsk olje- og gassindustri har store fortrinn i denne type utvinning og er allerede ettertraktet som partnere for blant andre tyske selskaper.

Tyske storselskaper til Norge for å lære om elektrisk transport

Norge er en pioner innen elektrisk transport, og denne uken kom flere tyske storselskaper til Oslo for lære. 
- Norge bør og kan ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport, sier Per Stensland i Innovasjon Norge.

Smart kobling mellom teknologi- og jordbruksmiljøet

- Vi ønsker et mer konkurransedyktig og bærekraftig norsk jordbruk. Mye av nøkkelen til suksess ligger i utvikling av fremtidens smarte løsninger. Mer kobling mellom teknologimiljøer og jordbruket må til for å lykkes, sier spesialrådgiver Ann-Mari Skinne i Innovasjon Norge.

Ny utlysning fra PILOT-E kommer!

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet. Vi ønsker dialog med aktører for å sikre at den nye utlysningen treffer. 

2 milliarder til flere satsinger

Omstilling av norsk økonomi krever at vi leverer grønnere, smartere og mer nyskapende løsninger. - Skal vi lykkes, må vi få flere etablerte bedrifter til å satse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.  

Høyt nivå på finalistene i Creative Business Cup Norway

For første gang er det i år arrangert regionale semifinaler i Creative Business Cup Norway.  Fem selskaper innen kreativ næring konkurrerer nå om finaleplass under Startup Extreme 2017.  – Nivået på bedriftene er imponerende, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge.

Arkitektur ut i verden

Har din arkitektbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen.

Innovasjon Norge bidrar til Norges smarteste

Ti bedrifter – alle med en ulike former for tjenester og støtte fra Innovasjon Norge – stiller i finaleheatet når Norges smarteste industribedrift skal kåres. Det skjer på Industrikonferansen 2017 i regi av Norsk Industri i Oslo tirsdag 9.mai. De ti finalebedriftene i konkurransen om å være Norges smarteste er plukket ut blant 70 påmeldte norske bedrifter.

Banebrytende teknologi kan hjelpe mennesker på flukt

Teknologihoder og humanitære eksperter samles når Innovasjon Norge og UN Women arrangerer et 36-timers «hackathon» for å finne svaret på hvordan ny teknologi kan hjelpe mennesker på flukt. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er tilstede når de beste løsningene presenteres fredag 12. mai.

Helsenæringen vokser kraftig, og har stort behov for mer offentlig kapital

En rapport om helsenæringens verdi som Menon Economics la fram i dag viser tydelig at helsenæringen er i sterk vekst, satser på utvikling og innovasjon og har stort potensial for å skape økte eksportinntekter. Men næringen trenger mer kapital og ønsker at det offentlige skal dele risiko i større grad.

Glassfibertråder sikret årets eksportpris

Hvert tredje rotorblad til vindmøller i Europa er laget med glassfiber fra Birkeland-bedriften 3B Fibreglass Norway. - En riktig og verdig vinner av Eksportprisen 2017, sier juryleder John G. Bernander.

Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa

- At det som i utgangspunktet var en norsk standard nå er utviklet til en europeisk standard er et godt eksempel på at Norge leder an som sjømatnasjon. Løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet. At vi nå bidrar til å sikre trygge og gode rammevilkår internasjonalt er svært positivt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Rekordmange internasjonale turoperatører til Bergen

I dag går startskuddet for Norwegian Travel Workshop (NTW), hvor den norske reiselivsnæringen møter turoperatører fra hele verden. Årets arrangørby Bergen ønsker velkommen til rekordmange internasjonale kjøpere, hele 372 representanter fra 32 ulike land.

Søker investorer og marked i Kina

- Vi tror det er et betydelig marked i Kina for produktet vårt, sier Erik Dyrkoren i gründerselskapet Blueye Robotics AS. Selskapet har utviklet en undervannsdrone som gjør det mulig for alle å utforske havrommet!

Helse og velferd felles norsk-kinesisk mulighetsområde

Utvikling av teknologi innen helse og velferdsområdet er et attraktiv samarbeids- og mulighetsområde for norsk og kinesisk næringsliv.  - Vi opplever de kinesiske kontaktene vi har hatt som svært inviterende og åpne for videre samarbeid, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Oslo Medtech.

 

Akselererer Kina-satsingen for norske gründere

Et nytt akselerator-program skal gjøre det enklere for norske oppstartsbedrifter å få teste seg og idéene sine i Kina.  – Dette er en satsing i tråd med det norske gründere signaliserer at de har behov for, sier Pål Thorvik Næss, direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge setter i gang ny internship-ordning for høsten 2017

Internship-ordningen gir norske studenter mulighet til å jobbe en kortere periode ved våre kontorer i utlandet. Målsettingen med ordningen er å gi studentene innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står ovenfor når de går internasjonalt. Internshipet har en varighet på fire måneder i perioden fra august/september til desember 2017.

Landbruksrester kan være en gullgruve

Hvert år blir det til overs 415 000 tonn restråstoff i norsk landbruk. Mye benyttes til dyrefôr, men potensialet for hvordan grønnsaksskrell, animalsk fett og kornrester kan brukes bedre er stort.  

En industrimelding for nyskaping

Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

Biogassanlegg på Smøla kan redusere utslipp med 50 prosent

Avløpsrensing og slambehandling er i vinden som aldri før. Et norsk selskap som har gått i bresjen for utvikling av denne teknologien er Sterner AS sitt avdelingskontor i Porsgrunn. Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

Topptung norsk næringslivsdelegasjon inntar Kina

Norsk industri- og næringsliv stiller med en stor og topptung delegasjon når statsminister Erna Solberg i neste uke besøker Kina. – Dette besøket markerer en re-start på det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Norge og Kina. Besøket vil reetablere og åpne helt nye dører for norsk industri- og næringsliv, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Mer fornøyde kunder for mindre penger

Innovasjon Norge leverte mer for mindre, med bedre resultater og større effekter i 2016. Det går fram av årsrapporten administrerende direktør Anita Krohn Traaseth legger fram i dag. – Vi leverer flere oppdrag med mindre ressurser, til lavere kostander enn tidligere. Dessuten utløser en krone i finansiering fra oss nå to kroner fra private, sier Krohn Traaseth.

Europeisk gull til NCE Maritime CleanTech

Den norske næringsklynga NCE Maritime CleanTech har blitt sertifisert med det europeiske gullmerket. Det betyr at organisasjonen, som samlar maritime bedrifter på kysten mellom Bergen og Stavanger, no er på EUs høgste nivå for velfungerande næringsklynger. 

Klyngeprosjekter Arena og NCE - utlysning 2017

Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter.

NB: Fristen for å søke er gått ut

Storstilt satsing på eksportprogram for norsk arkitektur

Regjeringen gir Innovasjon Norge i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for arkitektur i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DogA). Programmet skal bistå norske arkitektbedrifter med internasjonale ambisjoner og har en ramme på 10 millioner kroner.

Ny bioøkonomiordning forenkler og styrker

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Å samle flere tidligere tilskuddsordninger inn i én pott både styrker Innovasjon Norges satsing på området og forenkler søknadsprosessen for søkere.

Stor investeringslyst i ren teknologi

Investeringer i norske cleantech-selskaper økte med 111 prosent fra 2015 til 2016. Særlig er det innen akvakultur og sjøtransport utviklingen skjer i høyt tempo. 

Ringvirkninger av investeringer i landbruket

Landbruk er et omfattende og viktig arbeidsområde for Innovasjon Norge. I to nye rapporter tar vi for oss hvilke ringvirkninger investeringene innen tradisjonelt landbruk gir i form av verdiskaping og sysselsetting i andre næringer. I tillegg har vi sett nærmere på hvilke ringvirkninger strukturendringer som følge av løsdriftskravet kan få. 

Norske bedrifter henter rekordbeløp fra EU

Norske små og mellomstore bedrifter hevder seg internasjonalt og får store tilskudd fra EU. I konkurranse med selskaper fra hele Europa henter fire bedrifter denne måneden til sammen mer enn 65 millioner kroner til å kommersialisere sine innovasjonsprosjekter. 

Samarbeid kan gi økt innovasjon

Ifølge en ny undersøkelse fra BI:CCI er sammenhengen mellom innovasjonsgrad og bruken av kreative bransjer tydelig.  Kreativ næring kan bidra til økt innovasjon i andre næringer og gi fart på omstillingen av Norge.

Privat-offentlig samarbeid skal sikre grønn eksport

To ministre, næringslivstopper, interesseorganisasjoner og Innovasjon Norge møttes 6. mars for markering av tidenes mobilisering for å gjøre norske løsninger mer synlige. Satsingen skal bidra til flere grønne og bærekraftige investeringer i Norge, og få flere av våre grønne og bærekraftige løsninger ut i verden.

Norsk bergverksindustri ettertraktet i Canada

Mellom norske bakkar og berg finnes det mineralråstoff for svimlende 2500 milliarder. Naturressursen spiller en viktig rolle når vi framover skal produsere teknologien som skal bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering.

- Verden må ha bedriftene med på laget

Det sa Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, da hun åpnet NKIU 2017 i Oslo. Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling er den viktigste møteplassen for bedrifter og bistand, offentlige og organisasjoner.

-Vi trenger flere kvinnelige gründere

Næringsminister Monica Mæland og Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut prisen til årets Female Entrepreneur på kvinnedagen 8. mars. Årets pris er rettet mot teknologi, og prisutdelingen foregår på Technoport i Trondheim, Norges største teknologi- og innovasjonskonferanse.

Globale muligheter for norsk jordbruk

Norske bedrifter som ønsker å eksportere jordbruksprodukter har gode muligheter til å lykkes i både Asia, Europa, USA og Midt-Østen. 

- Viktig, ambisiøs og helhetlig havsatsing

Regjeringens nye havstrategi har som mål å styrke Norges posisjon som verdens ledende havnasjon. - Dette er en ambisjon vi deler. Vi er klare til å følge opp, sier Inger Solberg, direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge. 

Bærekraft og business gir muligheter verdt milliarder

- Bærekraftsmålene vil gi muligheter i land som tidligere har vært overlatt kun til bistandspenger og som det har vært risikofylt å jobbe i, sier Grete Faremo. Hun leder FNs operasjonelle arm, prosjektorganisasjon UNOPS. 2. mars kommer hun til Oslo for å diskutere mulighetene for næringsutvikling basert på FNs bærekraftsmål .

Nordic Innovation House inntar New York

I løpet av våren åpner Nordic Innovation House i New York. Nyetableringen gir nordiske entreprenører et solid springbrett inn i USA og økt sjanse for å lykkes i et spennende marked.

 

Disse tre konkurrerer om å bli årets kvinnelige teknologigründer

En robot for kundedialog, programvare mot cyberangrep, og et pulver som kan revolusjonere global infrastruktur. Nå kjemper gründerne bak disse innovasjonene, Marianne Haugland Hindsgaul fra Bubbly Group, Siv Hilde Houmb fra Secure-NOK og Nuria Espallargas fra Seram Coatings, om å vinne en halv million kroner på prisutdelingen Female Entrepreneur i Trondheim 8. mars.

Inngår det første innovasjonspartnerskapet i Norge

Stavanger kommune er på jakt etter banebrytende løsninger for helsesektoren. Nå inngår kommunen Norges første innovasjonspartnerskap. Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi er samarbeidspartnere.

H.K.H. Kronprins Haakon besøker norske bedrifter på akseleratorprogram i London

I 39. etasje på Europas ledende finansteknologi-inkubator sitter 14 norske vekst- og oppstartsbedrifter, og de fleste av selskapene har vært eller er del av et vekstprogram i regi av Innovasjon Norge i London. På torsdag fikk de besøk av H.K.H. Kronprins Haakon, som blant annet ville lære mer om hverdagen til norske vekstbedrifter i et av verdens fremste techmiljøer. 

Rekordbeløp fra EU til liten norsk bedrift

Et lite selskap i Skien skal bygge en kombinert vaske- og avisingshall for fly for å demonstrere et nytt konsept som sparer både kostnader, miljø og klima. Ideen er så unik og konseptet så modent at bedriften får 2,5 millioner euro i støtte fra Horisont 2020.

Utlysning nye bedriftsnettverksprosjekter

Bedriftsnettverksprogrammet åpner for å ta inn 15-20 nye bedriftsnettverksprosjekter i 2017. Vi inviterer derfor interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Søknadsfrist 15.03.17.

Rekordstor interesse blant kvinnelige teknologigründere

54 kvinnelige teknologigründere fra hele landet har søkt om å bli Female Entrepreneur 2017. Det er en økning på rundt 24 prosentpoeng fra i  fjor.     – Det er svært gledelig at så mange norske, kvinnelige gründere vil bruke teknologi til å løse globale utfordringer, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør for Innovasjon Norge. 

Tyskerne liker smaken av Norge

Norges rykte som matdestinasjon er ikke så overdrevet som noen skal ha det til. At en del turister er en smule skeptisk før de kommer hit er fortsatt sant, men stadig flere er positive til det de får servert av norsk lokalmat og drikke når de først kommer hit.

Et norsk eksporteventyr til Kamerun - omstilling i praksis

Inrigo har signert en kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av virkemiddelapparatet har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

Innovasjon Norge spisser sin internasjonale tilstedeværelse

Konklusjonen etter en omfattende gjennomgang av Innovasjon Norge sin internasjonale tilstedeværelse gir nyetableringer av kontor i Tyskland og Midtøsten/Dubai, samt ytterligere styrking av flere av kontorene i markeder som er identifisert som viktige av norsk industri- og næringsliv. Kjerneoppgavene levert fra utekontorene vil bli spisset under Export Norway, Invest in Norway og Visit Norway. Det er samtidig besluttet at kontorene i Tyrkia og Malaysia vil bli lagt ned.  

Verdensledende på rensing av ballastvann

Optimarin har utviklet teknologi for ballastvann siden 1990-tallet, men nå står de foran et internasjonalt gjennombrudd. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har selskapet utviklet teknologi som tilfredsstiller den amerikanske kystvaktens strenge krav. 

- Unik og annerledes innovasjonsprosess

- Erfaringen med innovasjonscampen for landbruket har gitt meg nye verktøy for innovative prosesser og et helt annet ståsted for framtiden, sier en godt fornøyd campdeltager Ellen Mosleth i Nofima.

Diversity Bootcamp in Toronto

Innovation Norway organized a diversity bootcamp in Toronto in April 2017. Eight Norwegian tech-startups learnt how to build strong teams for scaling and growth from the best startup environments in Canada. 

Register your interest for diversity bootcamp!

Millioner til innovasjon i bioøkonomien

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyste i høst ut fire millioner kroner til innovative forprosjekter innen bioøkonomi. Ni bedrifter har fått positivt svar på til sammen elleve prosjekter.

Fruktbare bedrifter kjempar om gjev pris

I år er det Ciderhuset frå Sogn og Fjordane, Dyre Gård frå Østfold og Johan Fredrik Bråstad Kristiansen frå Aust-Agder som kjempar om den gjeve Bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

Et forprosjekt nå kan gi stort prosjekt i fremtiden

Har dere en god idé til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten? Biobaserte bedrifter som ønsker å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer bør merke seg fristen som er 12. oktober.

Norge doblet salget til FN i 2015

Mer enn 50 norske bedrifter deltok på FNs Nordic Procurement Seminar i København 15-16 juni. Den rekordhøye deltakelsen gjenspeiler den økte relevansen av FN-markedet for norske bedrifter.

Bli med å kåre Norges beste kreative bedrift!

Vi følger opp fjorårets suksess og arrangerer Creative Business Cup Norway den 8. juni på 657 Oslo. Her kan du bli med å kåre Norges beste kreative bedrift.  Vinneren går videre til den internasjonale finalen  i København. 

Norske spillgründere skal erobre verden

Åtte norske spillselskap er plukket ut til å delta i Spill ut i verden programmet. 10 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Innovasjon Norge er øremerket programmet som skal bidra til økt eksport av norske dataspill.

Norge lærer mote i Milano

20 deltakere fra 10 norske motebedrifter møttes forrige uke for å lære internasjonal forretningsdrift i Milano, Italia. Det skal bidra til å løfte norsk mote ut over landegrensene. 

To nye bærekraftige reisemål i Norge

Geilo og Longyearbyen har mottatt Merket for Bærekraftig reisemål. Dermed er de med i det gode selskap av et knippe norske reiselivsdestinasjoner som kan bevise sin samfunns- og miljøsatsing.

Vil ta flere norske spill ut i verden

Potensialet for eksport av norske spill er større enn det som tas ut i dag – og nå skal 10 millioner ferske kroner og et skreddersydd opplegg løfte flere norske spillselskaper opp og ut i verden.

Drømmen om Amerika går via Canada

Alle selskaper med ambisjoner har en drøm om Amerika. En drøm om å etablere seg i USA og om de store, viktige amerikanske investorene.  Innovasjon Norges kontor i Canada ønsker å bidra til at flere oppnår denne drømmen – for der er de overbevist om at for mange norske selskaper er det en stor fordel å ta veien innom nettopp Canada.

Tor Oxhovd Svalesen vann Bygdeutviklingsprisen 2015

- I ei tid med stort fokus på klima- og miljøutfordringar er det ei stor glede å dele ut prisen til ein person som har lagt ned ein stor innsats i å gjere energiforsyning meir kortreist, miljøvennleg og berekraftig, seier Anita Krohn Traaseth, administrerande direktør i Innovasjon Noreg.

Stort innovasjonsbehov i humanitær sektor

Innovasjon i humanitær sektor er mer aktuelt enn noensinne. Verden står overfor noen av de største globale utfordringer i vår tid, fra den pågående flyktningkrisen til finanskriser, naturkatastrofer,  klimaendring og stadig flere land som rammes av krig og konflikt.

Mer lønnsom og miljøvennlig solcelleproduksjon

Dynatec Engineering AS og forskere på Institutt for Energiteknikk har utviklet en ny teknologi med redusert energiforbruk som kan halvere prisen på fremstilling av rent silisium. - Lykkes vi med pilottesten vil solcelleteknologi bli enda mer attraktiv som alternativ energikilde, sier Josef Filtvedt, administrerende direktør og eier i Dynatec Engineering AS.

Sølv til Norge på Creative Business Cup 2015!

En internasjonal jury bestående av store firmaer som IKEA og Lego og 400 investorer var mektig imponert over den norske gründerbedriften. Podwalk tilbyr stedsspesifikke podcasttjenester.

Økende interesse for norsk nødhjelpsteknologi

I 2014 kjøpte FN inn varer og tjenester for mer enn 140 milliarder kroner.  
– Vi ser en økende interesse fra FN og globale hjelpeorganisasjoner for norske løsninger og teknologi, sier Vidar Ellingsen, leder for NOREPS-nettverket som ledes av Innovasjon Norge.

Høyeffektsbatterier i skip vil gi lønnsom miljøgevinst

Grenland Energy har med støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning utviklet en banebrytende løsning for energioptimalisering ombord på skip.
- Sammenliknet med bilbransjen vil en elektrifisering av skip kunne gi ti ganger så stor miljøgevinst, sier Roman Stoiber, daglig leder i Grenland Energy.

Velkommen på Innovasjon Norges seminar - «Grønne bygg reiser seg»

Tresatsing er en viktig del av «det grønne skiftet, derfor har mobilisering  og finansiell støtte utløst over tusen innovative og eksporterbare konsepter innen arkitektur, byggenæring og konstruksjon de siste 15 årene. Innovasjon Norge har jobbet for økt trebruk og styrket posisjonen til Norges skog- og trenæring.

Dekket og klart for Matstreif 2015

Matstreif er Norges største matfestival og denne helgen samles norske lokalmatprodusenter seg i Oslo sentrum for 11. gang. Klare til å gi publikum en smakfull reise gjennom Norges smakspalett.

Unik mulighet for kvinnelige ledertalenter

Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? Ikke gå glipp av Female Future-programmet til NHO som Innovasjon Norge bidrar til. Kort søknadsfrist!

Innovasjon Norge på Arendalsuka: Drømmeløftet - Norge fra særstilling til omstilling?

Aldri før har entreprenørskapslysten vært større i Norge! Sammenhengen er klar, det handler om omstilling. Vi vet nå at norsk økonomi er sårbar. Olje- og gassnæringen har ikke lenger det samme framtidsperspektivet som for få år tilbake. Trusselen om klimaskiftet er også tatt på alvor, og vi ser alle behovet for en grønn omlegging.

En ny velkomst på Oslo Lufthavn

Avinor og Innovasjon Norge ønsker å gi de reisende et nytt og moderne møte med Norge og lanserer den 18. juni «Portal Norge» på Oslo Lufthavn. – De reisendes første opplevelse av landet og lufthavnen blir unik og annerledes, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Creative Business Cup til Norge!

10. juni kåres Norges beste kreative bedrift. Vinneren går videre til den internasjonale konkurransen Creative Business Cup i København til høsten.

INNOVASJONTALE OG DRØMMELØFT VERDEN RUNDT

Nærings- og samfunnsaktører fra Stavanger i sør til Alta i nord har denne uka tatt del i oppsummeringen av Drømmeløft-mobiliseringen og Innovasjon Norges anbefalinger, til den omstillingen som næringslivet nå må gjennom. Innovasjonstalen og Drømmeløftet blir også markert i en rekke av de utenlandske markedene der Innovasjon Norges har kontor.

Revidert budsjett: 100 millioner mer til næringslivet

Mandag ble resultatet av forhandlingene om revidert budsjett for 2015 lagt frem på en pressekonferanse på Stortinget. Innovasjon Norge fikk 20 millioner i økte bevilgninger til grønn innovasjon gjennom miljøteknologiordningen. I tillegg skal det etableres et pre-såkornfond, som sammen med privat kapital, vil gi 80 millioner i økt risikokapital i den tidlige gründerfasen.

Ny logo symboliserer endring

Denne logoen symboliserer neste generasjon Innovasjon Norge. Vi tør å tenke nytt, større og vi tør å ha store drømmer på vegne av oss selv og norsk næringsliv.

Girer opp for omstilling

Inspirerende, viktig og engasjerende. Det var bare noen av de mange lovordene som var å høre etter årets Innovasjonstale og overrekkelsen av Drømmeløftrapporten.

Creative Business Cup til Norge

Er du en kreativ entreprenør med ambisjoner om å vokse? Bli med i konkurransen om å bli Norges mest kreative bedrift! Kommer du til finalen får du store muligheter for både læring, nettverk og midler.

Prisdryss til norske startups og TINC-programmet

Innovasjon Norge gratulerer gårsdagens vinnere av Nordic Startup Awards. - Mange av vinnerne er kunder av oss, og det er vi kjempestolt av, sier gründersjef Bård Stranheim i Innovasjon Norge.  Vårt eget program TINC Silicon Valley fikk prisen som «Best accelerator».

Nasjonalparkenes nye merkevare styrker norsk reiseliv

- Den nye merkevaren for nasjonalparkene er med på å bygge opp under og styrke den totale merkevaren for Norge. Den signaliserer et sterkt nasjonalt verdigrunnnlag; viktigheten av å ta vare på og oppleve den unike, norske naturen.

Lyser ut 20 millioner til nye kompetanseprosjekter

Innovasjon Norge søker nå etter nye prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalt skal inntil 20 millioner kroner deles ut. Fristen for å sende inn en prosjektskisse er 1. juni.

Unge kvinner ønsker mer makt og økonomisk likestilling

– Vi vil ha mer innflytelse og like lønnsbetingelser som menn, appellerte Madeleine Mowinckel (24), president i ANSA, under markering av kvinnedagen hos Innovasjon Norge. Hun var en av fire unge kvinner som ble løftet fram av statsrådene Monica Mæland og Solveig Horne og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Møt framtidas kvinnestemmer - se video

I år retter vi blikket ut og setter et internasjonalt fokus på kvinnedagen. Vi har invitert fire nye kvinnestemmer til å dele sine refleksjoner. Kom og hør deres tanker om framtida.

Byråkratisk og treg. Innovasjon Norge har jaktet på tidstyvene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avfyrte startskuddet for jakten på tidstyver i det offentlige Norge. Innovasjon Norge tok utfordringen med prosjektleder Mona Skaret i spissen, og ba kundene sine om tilbakemeldinger. Nå er dommen klar.

Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045. Det tilsvarer en firedobling av omsetningen på 43 milliarder fra 2012. Skal de komme dit, må samarbeid til.

Populære stillinger

Det har vært stor interesse for våre utlyste lederstillinger i Innovasjon Norge. Stillingene som HR-direktør og direktør for Merkevaren Norge hadde 203 søkere. Søkerlistene er offentliggjort her.

Bli med på Drømmeløftet

Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, Marte Gerhardsen fra Tankesmien Agenda og Kristin Clemet fra Civita diskuterer et fremtidig drømmeløft for norsk næringsliv. Representanter fra andre tankesmier som Skaperkraft, vil også være med i debatten.

Millionstøtte til 11 nye kompetanseprosjekter

Innovasjon Norge har besluttet at 11 regionale næringsmiljø skal få finansiering til sine kompetanseutviklingsprosjekter. Dette er andre gang at Innovasjon Norge tildeler midler fra tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og av 27 søkere er det altså 11 som nå tas opp i tjenesten.

Blant Norges topp fire drømmearbeidsgivere

- Det er fantastisk at Innovasjon Norge får så høy ranking som fjerdeplass, vi har ligget stabilt i det øvre sjiktet de siste årene og det gir et etterlatt inntrykk i arbeidsmarkedet om at Innovasjon Norge er en spennende og attraktiv arbeidsplass, sier Toril Bariusdotter Ressem, stabsdirektør i Innovasjon Norge.

Vil ha ansvarlig norsk næringsliv til Myanmar

Med kongeparet i spissen har Innovasjon Norge denne uken hatt med representanter fra 40 bedrifter til Myanmar for å utforske mulighetene der. Og det er mange muligheter for norske bedrifter som har erfaring fra Asia eller markeder i utvikling. Men, det er viktig å ta med internasjonale standarder i bagasjen, spesifiserer Innovasjon Norge.

Muligheter innenfor energiproduksjon i Myanmar

I forbindelse med Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon til Myanmar denne uken, besøkte 45 representanter fra norske bedrifter vannkraftverket, Paung Laung, utenfor hovedstaden Nay Pyi Taw. Nå ser flere norske selskaper på forretningsmuligheter i landet og energisektoren er spesielt interessant. 

- Kult på speed date

For første gang har Innovasjon Norges ledergruppe hatt speed date med næringslivet. - Kult konsept, mener Leif Rune Skymoen i Nansens Neuroscience nettverk, som ønsker større muskler innen helse.

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsanalyse peker Pöyry på hvilke nisjer.

Statsbudsjettet styrker innovasjon, verdiskaping og vekst i næringslivet Norge.

Statsbudsjettet regjeringen legger fram i dag er gode nyheter for økt satsning på flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.
– Den totale budsjettøkningen for oss i 2015 er motiverende, samtidig som beskjeden om effektivisering om omstilling er klar og tydelig. Vi må håndtere begge deler, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Bioøkonomi gir muligheter til norske bedrifter

Bioøkonomikonferansen 2014: - Hovedmålet med konferansen er å skape entusiasme for de mulighetene som ligger i bioøkonomi for norsk næringsliv. Vi må ta bioøkonomi fra forskning og akademia til gründer og bedriftsnivå, sier Anita Krohn Traaseth.

Til Norge for å studere fremtidens energiløsninger og infrastruktur

For annen gang på få uker besøker en sørafrikansk delegasjon Norge for å se på innovativ teknologi og knytte kontakter med norske bedrifter. Med en økonomi i sterk vekst og økende urbanisering, byr Sør-Afrika på store markedsmuligheter – blant annet innenfor infrastruktur og energi.

Seafood Expo Southern Europe i Barcelona: Spanjoler vil ha (norsk) fisk

Spania er et stort marked med lange tradisjoner for sjømat og høyt sjømatkonsum. Til tross for økonomisk nedgangstid og prisstigning, øker salget av kvalitetssjømat i Spania. For norsk sjømatnæring er det fortsatt mange forretningsmuligheter i Spania og markedene rundt Middelhavet.

Offentlig lokalmat-satsning gir resultater

I over ti år har Innovasjon Norge og Matstreif vært pådrivere for økt produksjon av lokalmat. Nå følger dagligvarekjedene opp med større utvalg av lokalmat i butikkene. -Uten offentlig innsats ville ikke dette skjedd, sier landbruksdirektør i Innovasjon Norge, Inger Solberg.

Velkommen til Matstreif

Matstreif er Norges største matfestival, og har 10-årsjubileum i år. Det feires med en festival som er større enn noensinne.

Sporbarhet fra fangst til tallerken

Norge er det første landet i verden som innfører standardisert merking av fiskeemballasje og paller. Store aktører som Marine Harvest har allerede gjennomført implementeringen i alle sine anlegg i Norge. Nå er tiden kommet for de mindre sjømatbedriftene, og fem bedrifter er valgt ut til et pilotprosjekt.

Lover grønn milliardinvestering i olje og gass

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Transnova og Enova styrker satsingen på energi- og klimateknologi. De statlige virksomhetene er beredt på å bruke milliardbeløp inn mot olje og gassektoren i de kommende årene.

Pressemelding fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet: Den maritime klyngen i Møre og Romsdal og olje og gass-klyngen NODE i Agder er Norges første klynger på internasjonalt toppnivå.

Blue Maritime og NODE er Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå. Det er klart etter at næringsminister Monica Mæland i dag offentliggjorde listen over nye næringsmiljøer. To miljøer har dermed fått status som Global Centres of Expertise – klyngenes mesterliga. To nye Norwegian Centres of Expertise og fire nye Arena-prosjekter ble klare samtidig.

Oppfordrer norske sjømatbedrifter til å se mot Tyrkia

Mulighetene er store for norsk sjømatnæring i Tyrkia. Det er en etterspørsel i det tyrkiske markedet etter gode og sunne råvarer, og betalingsviljen er der. Innovasjon Norge har pekt ut tre segmenter hvor norsk sjømatnæring har et stort potensial.

IFU/OFU-støtte gir innovasjonsuksess

Offentlig innovasjonsstøtte over tid gir stor suksess. Det bekrefter en fersk forskningsrapport fra BI som har studert IFU/OFU-modellen over ti år.

Offentliggjøring av søkerliste administrerende direktør

- Vi registrerer at det er mange som har meldt sin interesse for denne stillingen, sier styreleder i Innovasjon Norge, Reidar Sandal. – Blant søkerne er det flere kvalifiserte, og det gir oss et godt grunnlag for den videre prosessen.

Store forventinger til Mobile World Congress

For 10 året på rad reiser IKT Norge og Innovasjon Norge til verdens største mobilmesse i Barcelona med norske teknologibedrifter. Felles for dem er drømmen om å slå gjennom på det internasjonale markedet. Elliptic Labs er ett av selskapene som har forventinger til at deltagelse på MWC vil gi resultater.

Norsk såkornfond får EU-midler

SINTEF oppretter et nytt såkornsfond som skal øke kommersialiseringen av forskningsresultater. Det nye fondet, SINVENT Venture IV, får en investeringskapital på 209 millioner kroner. Kapitalinnskuddet gjøres av SINTEF, Sparebank1 MSN og Det europeiske investeringsfondet (EIF).

Debatt om tidligfasekapital skaper engasjement

Det var fullt hus da Innovasjon Norge inviterte til debatt om tidligfasekapital på Litteraturhuset i Oslo. Tilstede var den nye næringsministeren, Monica Mæland, og i debattpanelet satt investor Jens Ulltveit-Moe, venture kapitalist Kathryn Baker, seriegründer Rolv Assev og Anders Mjåset, grunnlegger av Norges første gründerhus, Mesh.

Nye gründertjenester på nett og telefon

Vi har lansert nye nettsider for gründere og telefontjenesten «Gründertelefonen». Målet er å hjelpe deg som er gründer med forretningsutvikling og med å finne frem i jungelen av informasjon og tilbud i hele Norge.

Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

Innovasjon Norge har pekt ut Alliance Venture Spring i Oslo og ProVenture Management i Trondheim til å forvalte de to nye landsdekkende såkornfondene. Hvert av fondene blir på ca 500 millioner kroner med en 50/50-fordeling mellom private investorer og staten.

En av Norges mest attraktive arbeidsplasser

Innovasjon Norge kom på pallen da Norges mest attraktive arbeidsgivere ble kåret i går kveld. Bare Statoil og Aker Solutions er mer populære blant unge økonomer.

EMAX 2013: Årets høydepunkt for unge gründere

I går startet EMAX Norge på Lillehammer. Her møtes unge mennesker med brennende lidenskap for entrepenørskap. De vil få råd av kjente gründere, konkurrere i bedriftsledelse og bli inspirert til å starte egne bedrifter.

Årets bedrift 2013: Moods of Norway

Moods of Norway vann prisen for Årets bedrift på Signalkonferansen 2013. Vi delte også ut pris til Årets gründer, Årets innovasjonsmiljø og Årets verdiskapar. - Prisvinnarane er døme på aktørar som meistrar nye utfordringar på avgjerande område for Noregs framtid, seier administrarende direktør i Innovasjon Noreg, Gunn Ovesen.

Her er Årets Gründerkvinner 2013

Ragnhild Wik og Linda Walsøe er Årets Gründerkvinner. Designerduoen har utviklet en helt ny, norsk og internasjonal merkevare. Prisen utgjør en million kroner.