Nyheter

Asiatene ser til Norge for oppdrettsteknologi

Flere internasjonale delegasjoner er i Trondheim denne uken, som gjester av Innovasjon Norge og Aqua Nor. Flere har klare mål om å investere i norsk oppdrettsteknologi.

Unge, lovende og vil starte eget selskap

Hundre unge sikter høyt etter fire dager på gründercamp. Vinnerlaget, som består av Jon Bjåen Sørensen fra Asker, Martin Egeli fra Oslo, Karianne Hartviksen fra Lillesand og Henrik Rønningen fra Mjøndalen, fortsetter gründerreisen når de setter kurs for oppstartbyen Toronto i Canada.

Styrker kondemneringsordningen for grønnere nærskipsfart

Endringer i vilkårene skal nå gjøre kondemneringsordningen for eldre skip som frakter gods i norske farvann mer attraktiv. Målet for ordningen er å legge til rette for fornyelse og en bærekraftig modernisering av nærskipsfarten.  

Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye leverandørutviklingsprosjekter i Nord-Norge

På bakgrunn av regjeringens nordområdestrategi inviterer Innovasjon Norge, sammen med fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland, interesserte bedriftsgrupperinger i Nord-Norge til å søke prosjektstøtte til nye samarbeidsbaserte leverandørutviklingsprosjekter. Det kan søkes støtte til både forprosjekter og 3-årige hovedprosjekter. Søknadsfristen er 15. september 2017.  

Næringsklynger skal bidra til omstilling

Norske næringsklynger skal nå få bidra til kompetanseløft i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Det skal gi raskere omstilling og fornyelse i norsk næringsliv.

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

Økt foredling av råvarer, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og behovet for en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder. Det er hva den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien legger vekt på.

6 millioner i FoU-tilskudd til Borregaard

Borregaard har fått tilsagn om 6 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norges bioøkonomiordning. Tilskuddet skal gå til videreutvikling av bioraffinerikonseptet i Sarpsborg.

Norsk gjødsel når nye markeder

Det slambaserte gjødselproduktet, Minorga, har de siste årene hatt stor suksess, både i Norge og Vietnam. I 2017 ble den ene av to eierbedrifter, HØST Verdien i avfall, kjøpt opp av det internasjonale selskapet, CAMBI AS. Nå står nye markeder for tur.

Ny blyfri teknologi gir store miljøgevinster

EU legger strenge restriksjoner på bruken av bly i elektroniske produkter. Derfor bestemte en gruppe norske forskere seg for å utvikle et mer miljøvennlig alternativ. Med midler fra Innovasjon Norge er Ceramic Powder Technology endelig klare for å skalere opp produksjonen til et industrielt nivå.

-Norske gründere kan hoppe høyere og drømme større

-Skal Norge utvikle vekstbedrifter for fremtiden så trenger vi ikke bare gründere som skaper sin egen arbeidsplass, vi trenger de som også skaper arbeidsplasser for andre, sier direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Graphiq er Norges beste kreative gründerbedrift

Graphiq fra Oslo er vinner av Creative Business Cup Norge, som kårer Norges beste bedrift innen kreativ næring. Selskapet, som har utviklet et webbasert kollektiv med frilans-designere som lager nettsider, presentasjoner, logo, illustrasjoner og animasjoner, går videre til den internasjonale finalen i København.

Unik mulighet til å vokse i London

Leder du en vekstbedrift med globale ambisjoner? Bli med på TEA, vårt akselerator-program i London, og lær mer om hvordan du skalerer i Europas tech-hovedstad. Søk innen 3. juli.

Norske selskaper markerer seg i offshore vind

Mer enn ti år har gått siden de første norske pionerne begynte å jobbe med offshore vind. For norsk industri derimot la en ny oppgang i olje- og gassnæringen en demper på interessen og få kastet seg inn i det nye markedet. Flere selskaper tok allikevel sats og har i dag etablert seg godt i dette økende markedet. Nå snuser stadig flere på mulighetene.

Ny knallsommer i vente

Denne sommeren skal rekordmange norske og utenlandske turister feriere i Norge, ifølge utenlandske turoperatører og norske reiselivsrepresentanter. Hele 61 prosent tror at årets sommersesong blir bedre enn 2016. Med andre ord ser vi frem imot en fjerde knallsummer på rad. -Stort mer kan man ikke ønske seg som reiselivsminister, sier Monica Mæland.

Norske oppstartbedrifter viser seg frem

13.-15. juni skal noen av Norges mest lovende og ambisiøse gründere gjøre seg lekre for norske og utenlandske investorer i Bergen og på Voss. Hit kommer bedriftene som har tatt steget ut i det globale markedet, og investorene som vil satse på dem.

Vil ut på dypt vann med norske selskaper

På flere tusen meters dyp finnes mineraler med et godt potensial for verdiskaping i framtiden. Norsk olje- og gassindustri har store fortrinn i denne type utvinning og er allerede ettertraktet som partnere for blant andre tyske selskaper.

Tyske storselskaper til Norge for å lære om elektrisk transport

Norge er en pioner innen elektrisk transport, og denne uken kom flere tyske storselskaper til Oslo for lære. 
- Norge bør og kan ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport, sier Per Stensland i Innovasjon Norge.

Smart kobling mellom teknologi- og jordbruksmiljøet

- Vi ønsker et mer konkurransedyktig og bærekraftig norsk jordbruk. Mye av nøkkelen til suksess ligger i utvikling av fremtidens smarte løsninger. Mer kobling mellom teknologimiljøer og jordbruket må til for å lykkes, sier spesialrådgiver Ann-Mari Skinne i Innovasjon Norge.

Ny utlysning fra PILOT-E kommer!

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet. Vi ønsker dialog med aktører for å sikre at den nye utlysningen treffer. 

2 milliarder til flere satsinger

Omstilling av norsk økonomi krever at vi leverer grønnere, smartere og mer nyskapende løsninger. - Skal vi lykkes, må vi få flere etablerte bedrifter til å satse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.  

Turisme er nøkkelen til økonomisk vekst verden over

I 2016 var det 1,24 milliarder turistankomster i verden, som er 46 millioner flere reisende enn året før. Dette bidrar til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, hvorav tall fra World Travel & Tourism Council viser at hver femte nye jobb i verden er innen turisme. Norge tar også sin del av utviklingen.

Høyt nivå på finalistene i Creative Business Cup Norway

For første gang er det i år arrangert regionale semifinaler i Creative Business Cup Norway.  Fem selskaper innen kreativ næring konkurrerer nå om finaleplass under Startup Extreme 2017.  – Nivået på bedriftene er imponerende, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge.

Arkitektur ut i verden

Har din arkitektbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen.

Innovasjon Norge bidrar til Norges smarteste

Ti bedrifter – alle med en ulike former for tjenester og støtte fra Innovasjon Norge – stiller i finaleheatet når Norges smarteste industribedrift skal kåres. Det skjer på Industrikonferansen 2017 i regi av Norsk Industri i Oslo tirsdag 9.mai. De ti finalebedriftene i konkurransen om å være Norges smarteste er plukket ut blant 70 påmeldte norske bedrifter.

Banebrytende teknologi kan hjelpe mennesker på flukt

Teknologihoder og humanitære eksperter samles når Innovasjon Norge og UN Women arrangerer et 36-timers «hackathon» for å finne svaret på hvordan ny teknologi kan hjelpe mennesker på flukt. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er tilstede når de beste løsningene presenteres fredag 12. mai.

Helsenæringen vokser kraftig, og har stort behov for mer offentlig kapital

En rapport om helsenæringens verdi som Menon Economics la fram i dag viser tydelig at helsenæringen er i sterk vekst, satser på utvikling og innovasjon og har stort potensial for å skape økte eksportinntekter. Men næringen trenger mer kapital og ønsker at det offentlige skal dele risiko i større grad.

Glassfibertråder sikret årets eksportpris

Hvert tredje rotorblad til vindmøller i Europa er laget med glassfiber fra Birkeland-bedriften 3B Fibreglass Norway. - En riktig og verdig vinner av Eksportprisen 2017, sier juryleder John G. Bernander.

Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa

- At det som i utgangspunktet var en norsk standard nå er utviklet til en europeisk standard er et godt eksempel på at Norge leder an som sjømatnasjon. Løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet. At vi nå bidrar til å sikre trygge og gode rammevilkår internasjonalt er svært positivt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Slik skal Norge kapre de riktige turistene

Den globale turismen er forventet å stige med over 50 millioner reisende hvert år, fra dagens 1,3 milliarder reisende. Det gir Norge en fantastisk mulighet, men betyr også at vi må ta noen valg rundt hvilke turister vi ønsker, og hvordan vi skal få dette til. Dette danner bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, med målsetningen om å bidra til flere verdiskapere i reiselivet innen 2025.

Rekordmange internasjonale turoperatører til Bergen

I dag går startskuddet for Norwegian Travel Workshop (NTW), hvor den norske reiselivsnæringen møter turoperatører fra hele verden. Årets arrangørby Bergen ønsker velkommen til rekordmange internasjonale kjøpere, hele 372 representanter fra 32 ulike land.

Søker investorer og marked i Kina

- Vi tror det er et betydelig marked i Kina for produktet vårt, sier Erik Dyrkoren i gründerselskapet Blueye Robotics AS. Selskapet har utviklet en undervannsdrone som gjør det mulig for alle å utforske havrommet!

Helse og velferd felles norsk-kinesisk mulighetsområde

Utvikling av teknologi innen helse og velferdsområdet er et attraktiv samarbeids- og mulighetsområde for norsk og kinesisk næringsliv.  - Vi opplever de kinesiske kontaktene vi har hatt som svært inviterende og åpne for videre samarbeid, sier Kathrine Myhre, administrerende direktør i Oslo Medtech.

 

Akselererer Kina-satsingen for norske gründere

Et nytt akselerator-program skal gjøre det enklere for norske oppstartsbedrifter å få teste seg og idéene sine i Kina.  – Dette er en satsing i tråd med det norske gründere signaliserer at de har behov for, sier Pål Thorvik Næss, direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge setter i gang ny internship-ordning for høsten 2017

Internship-ordningen gir norske studenter mulighet til å jobbe en kortere periode ved våre kontorer i utlandet. Målsettingen med ordningen er å gi studentene innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står ovenfor når de går internasjonalt. Internshipet har en varighet på fire måneder i perioden fra august/september til desember 2017.

Landbruksrester kan være en gullgruve

Hvert år blir det til overs 415 000 tonn restråstoff i norsk landbruk. Mye benyttes til dyrefôr, men potensialet for hvordan grønnsaksskrell, animalsk fett og kornrester kan brukes bedre er stort.  

En industrimelding for nyskaping

Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

Biogassanlegg på Smøla kan redusere utslipp med 50 prosent

Avløpsrensing og slambehandling er i vinden som aldri før. Et norsk selskap som har gått i bresjen for utvikling av denne teknologien er Sterner AS sitt avdelingskontor i Porsgrunn. Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

Topptung norsk næringslivsdelegasjon inntar Kina

Norsk industri- og næringsliv stiller med en stor og topptung delegasjon når statsminister Erna Solberg i neste uke besøker Kina. – Dette besøket markerer en re-start på det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Norge og Kina. Besøket vil reetablere og åpne helt nye dører for norsk industri- og næringsliv, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Mer fornøyde kunder for mindre penger

Innovasjon Norge leverte mer for mindre, med bedre resultater og større effekter i 2016. Det går fram av årsrapporten administrerende direktør Anita Krohn Traaseth legger fram i dag. – Vi leverer flere oppdrag med mindre ressurser, til lavere kostander enn tidligere. Dessuten utløser en krone i finansiering fra oss nå to kroner fra private, sier Krohn Traaseth.

Europeisk gull til NCE Maritime CleanTech

Den norske næringsklynga NCE Maritime CleanTech har blitt sertifisert med det europeiske gullmerket. Det betyr at organisasjonen, som samlar maritime bedrifter på kysten mellom Bergen og Stavanger, no er på EUs høgste nivå for velfungerande næringsklynger. 

Storstilt satsing på eksportprogram for norsk arkitektur

Regjeringen gir Innovasjon Norge i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for arkitektur i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DogA). Programmet skal bistå norske arkitektbedrifter med internasjonale ambisjoner og har en ramme på 10 millioner kroner.

Ny bioøkonomiordning forenkler og styrker

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Å samle flere tidligere tilskuddsordninger inn i én pott både styrker Innovasjon Norges satsing på området og forenkler søknadsprosessen for søkere.

Stor investeringslyst i ren teknologi

Investeringer i norske cleantech-selskaper økte med 111 prosent fra 2015 til 2016. Særlig er det innen akvakultur og sjøtransport utviklingen skjer i høyt tempo. 

Reiselivsmeldingen er her - gir store muligheter for reiselivet

I dag la næringsminister Monica Mæland frem Reiselivsmeldingen. Hun understreker at reiselivet er viktig for Norge, og meldingen er klar på at bærekraft må ligge til grunn for videre utvikling, og at det må legges til rette for samhandling på tvers av næringer. Dette er helt i tråd med Innovasjon Norges nye retning for reiselivet.

Ringvirkninger av investeringer i landbruket

Landbruk er et omfattende og viktig arbeidsområde for Innovasjon Norge. I to nye rapporter tar vi for oss hvilke ringvirkninger investeringene innen tradisjonelt landbruk gir i form av verdiskaping og sysselsetting i andre næringer. I tillegg har vi sett nærmere på hvilke ringvirkninger strukturendringer som følge av løsdriftskravet kan få. 

Norske bedrifter henter rekordbeløp fra EU

Norske små og mellomstore bedrifter hevder seg internasjonalt og får store tilskudd fra EU. I konkurranse med selskaper fra hele Europa henter fire bedrifter denne måneden til sammen mer enn 65 millioner kroner til å kommersialisere sine innovasjonsprosjekter. 

Samarbeid kan gi økt innovasjon

Ifølge en ny undersøkelse fra BI:CCI er sammenhengen mellom innovasjonsgrad og bruken av kreative bransjer tydelig.  Kreativ næring kan bidra til økt innovasjon i andre næringer og gi fart på omstillingen av Norge.

Privat-offentlig samarbeid skal sikre grønn eksport

To ministre, næringslivstopper, interesseorganisasjoner og Innovasjon Norge møttes 6. mars for markering av tidenes mobilisering for å gjøre norske løsninger mer synlige. Satsingen skal bidra til flere grønne og bærekraftige investeringer i Norge, og få flere av våre grønne og bærekraftige løsninger ut i verden.

Norsk bergverksindustri ettertraktet i Canada

Mellom norske bakkar og berg finnes det mineralråstoff for svimlende 2500 milliarder. Naturressursen spiller en viktig rolle når vi framover skal produsere teknologien som skal bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering.

- Verden må ha bedriftene med på laget

Det sa Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, da hun åpnet NKIU 2017 i Oslo. Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling er den viktigste møteplassen for bedrifter og bistand, offentlige og organisasjoner.

Rekordinteresse for å selge Norge som turistdestinasjon

Fra 24. til 27. april møter Norges reiselivsnæring turoperatører fra hele verden under den årlige Norwegian Travel Workshop (NTW). I år meldes det om rekordpåmelding av utenlandske kjøpere, og det er særlig amerikanerne som har fått øynene opp for Norge.

-Vi trenger flere kvinnelige gründere

Næringsminister Monica Mæland og Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut prisen til årets Female Entrepreneur på kvinnedagen 8. mars. Årets pris er rettet mot teknologi, og prisutdelingen foregår på Technoport i Trondheim, Norges største teknologi- og innovasjonskonferanse.

Globale muligheter for norsk jordbruk

Norske bedrifter som ønsker å eksportere jordbruksprodukter har gode muligheter til å lykkes i både Asia, Europa, USA og Midt-Østen. 

- Viktig, ambisiøs og helhetlig havsatsing

Regjeringens nye havstrategi har som mål å styrke Norges posisjon som verdens ledende havnasjon. - Dette er en ambisjon vi deler. Vi er klare til å følge opp, sier Inger Solberg, direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge. 

Bærekraft og business gir muligheter verdt milliarder

- Bærekraftsmålene vil gi muligheter i land som tidligere har vært overlatt kun til bistandspenger og som det har vært risikofylt å jobbe i, sier Grete Faremo. Hun leder FNs operasjonelle arm, prosjektorganisasjon UNOPS. 2. mars kommer hun til Oslo for å diskutere mulighetene for næringsutvikling basert på FNs bærekraftsmål .

Nordic Innovation House inntar New York

I løpet av våren åpner Nordic Innovation House i New York. Nyetableringen gir nordiske entreprenører et solid springbrett inn i USA og økt sjanse for å lykkes i et spennende marked.

 

Disse tre konkurrerer om å bli årets kvinnelige teknologigründer

En robot for kundedialog, programvare mot cyberangrep, og et pulver som kan revolusjonere global infrastruktur. Nå kjemper gründerne bak disse innovasjonene, Marianne Haugland Hindsgaul fra Bubbly Group, Siv Hilde Houmb fra Secure-NOK og Nuria Espallargas fra Seram Coatings, om å vinne en halv million kroner på prisutdelingen Female Entrepreneur i Trondheim 8. mars.

Inngår det første innovasjonspartnerskapet i Norge

Stavanger kommune er på jakt etter banebrytende løsninger for helsesektoren. Nå inngår kommunen Norges første innovasjonspartnerskap. Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi er samarbeidspartnere.

H.K.H. Kronprins Haakon besøker norske bedrifter på akseleratorprogram i London

I 39. etasje på Europas ledende finansteknologi-inkubator sitter 14 norske vekst- og oppstartsbedrifter, og de fleste av selskapene har vært eller er del av et vekstprogram i regi av Innovasjon Norge i London. På torsdag fikk de besøk av H.K.H. Kronprins Haakon, som blant annet ville lære mer om hverdagen til norske vekstbedrifter i et av verdens fremste techmiljøer. 

Rekordbeløp fra EU til liten norsk bedrift

Et lite selskap i Skien skal bygge en kombinert vaske- og avisingshall for fly for å demonstrere et nytt konsept som sparer både kostnader, miljø og klima. Ideen er så unik og konseptet så modent at bedriften får 2,5 millioner euro i støtte fra Horisont 2020.

Utlysning nye bedriftsnettverksprosjekter

Bedriftsnettverksprogrammet åpner for å ta inn 15-20 nye bedriftsnettverksprosjekter i 2017. Vi inviterer derfor interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Søknadsfrist 15.03.17.

Rekordstor interesse blant kvinnelige teknologigründere

54 kvinnelige teknologigründere fra hele landet har søkt om å bli Female Entrepreneur 2017. Det er en økning på rundt 24 prosentpoeng fra i  fjor.     – Det er svært gledelig at så mange norske, kvinnelige gründere vil bruke teknologi til å løse globale utfordringer, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør for Innovasjon Norge. 

Tyskerne liker smaken av Norge

Norges rykte som matdestinasjon er ikke så overdrevet som noen skal ha det til. At en del turister er en smule skeptisk før de kommer hit er fortsatt sant, men stadig flere er positive til det de får servert av norsk lokalmat og drikke når de først kommer hit.

Et norsk eksporteventyr til Kamerun - omstilling i praksis

Inrigo har signert en kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av virkemiddelapparatet har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

Innovasjon Norge spisser sin internasjonale tilstedeværelse

Konklusjonen etter en omfattende gjennomgang av Innovasjon Norge sin internasjonale tilstedeværelse gir nyetableringer av kontor i Tyskland og Midtøsten/Dubai, samt ytterligere styrking av flere av kontorene i markeder som er identifisert som viktige av norsk industri- og næringsliv. Kjerneoppgavene levert fra utekontorene vil bli spisset under Export Norway, Invest in Norway og Visit Norway. Det er samtidig besluttet at kontorene i Tyrkia og Malaysia vil bli lagt ned.  

Verdensledende på rensing av ballastvann

Optimarin har utviklet teknologi for ballastvann siden 1990-tallet, men nå står de foran et internasjonalt gjennombrudd. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har selskapet utviklet teknologi som tilfredsstiller den amerikanske kystvaktens strenge krav. 

Prisdryss til «Spill ut i Verden»-gründere

D-Pad Studio, Dirtybit og Red Thread Games vant stort under helgens kåring Spillprisen 2016. Den 25. januar drar selskapene til Stockholm for å møte svensk spillbransje. Turen er del av programmet «Spill ut i verden» som skal gi økt eksport. 

- Unik og annerledes innovasjonsprosess

- Erfaringen med innovasjonscampen for landbruket har gitt meg nye verktøy for innovative prosesser og et helt annet ståsted for framtiden, sier en godt fornøyd campdeltager Ellen Mosleth i Nofima.

Diversity Bootcamp in Toronto

Innovation Norway organized a diversity bootcamp in Toronto in April 2017. Eight Norwegian tech-startups learnt how to build strong teams for scaling and growth from the best startup environments in Canada. 

Register your interest for diversity bootcamp!

Millioner til innovasjon i bioøkonomien

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyste i høst ut fire millioner kroner til innovative forprosjekter innen bioøkonomi. Ni bedrifter har fått positivt svar på til sammen elleve prosjekter.

Fruktbare bedrifter kjempar om gjev pris

I år er det Ciderhuset frå Sogn og Fjordane, Dyre Gård frå Østfold og Johan Fredrik Bråstad Kristiansen frå Aust-Agder som kjempar om den gjeve Bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

Oslo Medtech er Norges første helseklynge på gull-nivå

Helseklyngen Oslo Medtech har mottatt Cluster Organisation Management Excellence Label GOLD, som er EUs høyeste nivå for kvalitetssertifisering av klynger. – Vi er dypt imponert, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. – Men det overrasker oss ikke at Oslo Medtech oppnår et slikt resultat!

Innovasjon Norge åpner kontor i Brussel

EU-finansiering av utvikling og vekst blir stadig mer attraktivt for norsk næringsliv. For å kunne hjelpe bedrifter som søker finansiering fra EU enda bedre, åpner Innovasjon Norge i dag kontor i Brussel.

Vil gjøre norske naturattraksjoner sikrere

Stadig flere norske og utenlandske turister ønsker å oppleve norsk natur. Tidligere var det nok for turister å passivt beskue vår gudegitte natur, nå vil vi også ha aktive opplevelser. Dette er både en fantastisk mulighet for norsk reiseliv, men byr også på en rekke nye utfordringer, noe som årets sommersesong har vist. Nå tar nasjonale aktører tak.

Er DU vår nye Female Entrepreneur?

Jakten på Female Entrepreneur 2017 er i gang. Vinneren belønnes med 500 000 kroner og en profesjonell mentor eller akseleratorprogram. Husk søknadsfrist 15. januar 2017.

For første gang har vi spesiell fokus på teknologi og søker kvinnelige gründere med en teknologibasert ide. 

Kronprins Haakon møter norske gründere på Slush

Onsdag 30. november deltar H.K.H. Kronprinsen på Slush i Finland, Europas ledende nettverksarena for gründere, investorer og teknologi. Rundt 50 norske selskaper er med i år, og Kronprinsen vil møte flere av disse.

Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn

Et heleelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer. – Vi har alle forutsetninger for å bli ledende på dette området og i dag lanserer vi fem klare anbefalinger for å nå målene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Enormt vekstpotensial i kreativ næring

Flere arbeidsplasser, vekst og mer eksport er kulturministerens forventninger til den kreative næringen. Innovasjon Norge har pekt ut kreativ næring som et av seks områder hvor Norge har konkurransefortrinn og får historiske 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet til å løfte næringen.  

Ny avtale gir norske helsebedrifter god drahjelp i Canada

Etablerte kanaler i internasjonale miljøer øker mulighetene for å lykkes med eksport av norsk helseinnovasjon. En ny samarbeidsavtale signert mellom Oslo Medtech og det canadiske helseforskningsinstituttet MaRS denne uken er derfor et viktig bidrag for norske helseselskaper som ønsker å lykkes i Canada.

Norske bedrifter inntar Canada

Neste uke deltar norske bedrifter på en næringsdelegasjon til Canada, som forhåpentligvis gir vind i seilene til de som er nysgjerrige på landet eller ønsker å utvikle forretningssamarbeid med canadisk næringsliv.

Populær blant økonomene

Innovasjon Norge er nummer to i listen over de 30 mest populære arbeidsgiverne blant yrkesaktive med utdanning innen økonomi.

Sju miljøer skal gi næringslivet økt kompetanse

Innovasjon Norge bevilger 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og nå får noen utvalgte miljøer penger for å kunne gi dem det de trenger.

Bronseplass til Innovasjon Norge

Innovasjon Norges Årsrapport for 2015 ble hedret med en bronseplass i sin klasse under Farmandpris-utdelingene for årets beste årsrapporter denne uka.  

Norsk motedesign presenterer seg i Japan

Norske fremadstormende motedesignere presenterer seg i dag for det japanske markedet. Norwegian Fashion Hub arrangerer sammen med Innovasjon Norge og den norske ambassade en mottakelse der hele bredden av japanske motejournalister er til stede. Det er også verdens yngste motemagasinredaktør, som er norsk

Nordlysturisme med fantastisk vekst

Utenlandske gjestedøgn til Nord-Norge har hatt en eventyrlig vekst på 378 prosent siden Innovasjon Norge og partnere begynte å markedsføre nordlyset i 2006. Antall gjestedøgn har gått fra 48 550 i 2006 til 231 900 i vintersesongen 2016*. Nå skrur Innovasjon Norge lysene på for nok en vinter, og håper på en ytterligere turist økning.

Slik lykkes du i Kina

Hvordan når du verdens største forbrukergruppe? Innovasjon Norge inviterer til seminar i morgen om hvordan norske selskaper kan gjøre suksess i Kina.

Er offentlig data den nye oljen?

Altinn tilgjengeliggjør store mengder offentlige data under Oslo Innovation Week som starter i dag. I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer portalen en design jam der innovatører konkurrerer om å lage kreative helseløsninger basert på disse dataene.

Norske bedrifter kan tjene på internasjonalt avfall

Økende avfallsmengder gir globale klimautfordringer – men også inntektsmuligheter for selskaper spesialisert på avfallshåndtering og avfallsforebygging. I en ny rapport gir Innovasjon Norge, i samarbeid med Avfall Norge, en oversikt over internasjonale muligheter som finnes for norske bedrifter i denne sektoren.

Stor interesse for PILOT-E

Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier med næringsaktører i førersetet har søkt om finansiering fra PILOT-E.

Romania er første land som undertegner ny EØS-samarbeidsavtale

Statssekretær Elsbeth Tronstad signerte i dag en ny samarbeidsavtale for Romania, sammen med landets EU-minister. Innovasjon Norge skal forvalte pengene som går til næringslivet innenfor næringsutvikling og innovasjon, fornybar energi og anstendig arbeidsliv. Dette har en ramme på i alt en milliard kroner.

Et grønnere, innovativt Sør-Afrika gir muligheter

Det arrangeres for første gang South Africa - Norway  Science Week, fra 31. oktober til 4. november, i Pretoria og Cape Town. Hovedtema på konferansen er å utforske mulighetene for samarbeid innen forskning, utdanning og ikke minst innen business. Påmeldingsfrist 17. oktober.

Budsjett med tydelige prioriteringer

- Budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem i dag fortsetter å støtte omstillingsviljen i norsk industri- og næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår også i år en ny omstillingspakke på 130 millioner kroner, som skal gå til risikolån, etablerertilskudd og klynger som omstillingsmotor.

Nye tilskuddsordninger fra Norad

Norad og Innovasjon Norge fortsetter det gode samarbeidet til fordel for norsk næringsliv. Planlegger din bedrift aktiviteter i utviklingsland? Da kan disse nye støtteordningene fra Norad være noe for dere!

Eget gründersenter i Førde gir flere fornøyde gründere

Etableringen av eget nasjonalt gründersenter i Førde har gitt flere fornøyde gründere. Etter at Gründersenteret i år overtok saksbehandlingen av gründertilskudd, er 83 prosent av kundene fornøyde. Dette er en økning på 16 prosent fra i fjor.

Iran: Potensialet er enormt og interessen sterk

Det er konklusjonen etter den første dagen på næringslivets besøk i Iran sammen med fiskeriminister Per Sandberg. 62 norske bedrifter er med, og flere av dem er i ferd med å finne seg nye partnere i Iran.

Seks anbefalinger for smarte byer og samfunn i Norge

Fortsatt er det et snev av science fiction-preg over smarte byer og samfunn - der trådløs teknologi styrer infrastrukturen, førerløse biler manøvrerer seg fram og tjenester glir sømløst i hverandre. Smarte løsninger forenkler livet for oss innbyggere, men viktigere, det er helt avgjørende for å redusere økologiske fotavtrykk i fremtiden.

Netthandel kan gi norske bedrifter nye muligheter i Kina

- Skal du satse i Kina holder det ikke lenger å etablere kontor og et par butikker i Shanghai. Alle vet nå hvor stort Kina er. Men potensialet er også stort for de som vil satse, sier Amee Chande, direktør for Storbritannia og Norden i den kinesiskeide netthandelgiganten Alibaba Group.

Et forprosjekt nå kan gi stort prosjekt i fremtiden

Har dere en god idé til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten? Biobaserte bedrifter som ønsker å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer bør merke seg fristen som er 12. oktober.

Nye millioner til grønn skipsfart

En ny støtteordning skal få flere til å bygge klima- og miljøvennlige skip til norsk innenriks skipsfart. - En viktig grunn til norsk suksess innen de blå næringene har vært vår evne og vilje til å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Vi håper å se mange gode prosjektsøknader med utgangspunkt i den nye ordningen, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Matstreif - Norges største matfestival!

I 2015 bidro Innovasjon Norge med over 500 millioner til verdiskaping i norsk matproduksjon, og en fjerdedel av disse pengene gikk til lokalmat og reiseliv. Slikt blir det masse bra lokalmat- og drikkeprodukter av – og denne helgen kan du smake deg gjennom godbiter fra 200 norske produsenter på Matstreif.

Styrker næringssamarbeidet med Finland

Finland er et voksende marked for norske bedrifter og en viktig nordisk samarbeidspartner innen helseteknologi, læringsteknologi og forsvarsindustri. Neste uke arrangerer Innovasjon Norge en stor næringsdelegasjon til Finland. Kongeparet og fire statsråder deltar på statsbesøket.

Viser frem ny teknologi sammen

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd presenterer 18 utvalgte norske teknologibedrifter på Innovation Park under årets Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger neste uke. ONS er en av de viktigste møteplassene for den internasjonale energibransjen.

- Innovasjon kan ikke outsources

- Hvis du virkelig mener noe med innovasjon, så skal du putte de beste folkene på den minste ideen. Svært ofte skjer det motsatte! Det sa Telenor-sjef Sigve Brekke da han delte sin «best practise» til en fullsatt og lydhør sal under Innovasjon Norges seminar i Arendal torsdag.

Vil selge Norge til verden

Norge må bli mer synlig på det internasjonale markedet. Merkevaren Norge skal bidra til økt vekst og verdiskaping gjennom å styrke norsk eksport og sikre at vi tiltrekker oss mer kapital, kunnskap, talent og turister. 

Norge doblet salget til FN i 2015

Mer enn 50 norske bedrifter deltok på FNs Nordic Procurement Seminar i København 15-16 juni. Den rekordhøye deltakelsen gjenspeiler den økte relevansen av FN-markedet for norske bedrifter.

Bli med å kåre Norges beste kreative bedrift!

Vi følger opp fjorårets suksess og arrangerer Creative Business Cup Norway den 8. juni på 657 Oslo. Her kan du bli med å kåre Norges beste kreative bedrift.  Vinneren går videre til den internasjonale finalen  i København. 

Norske spillgründere skal erobre verden

Åtte norske spillselskap er plukket ut til å delta i Spill ut i verden programmet. 10 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Innovasjon Norge er øremerket programmet som skal bidra til økt eksport av norske dataspill.

Norge lærer mote i Milano

20 deltakere fra 10 norske motebedrifter møttes forrige uke for å lære internasjonal forretningsdrift i Milano, Italia. Det skal bidra til å løfte norsk mote ut over landegrensene. 

To nye bærekraftige reisemål i Norge

Geilo og Longyearbyen har mottatt Merket for Bærekraftig reisemål. Dermed er de med i det gode selskap av et knippe norske reiselivsdestinasjoner som kan bevise sin samfunns- og miljøsatsing.

Vil ta flere norske spill ut i verden

Potensialet for eksport av norske spill er større enn det som tas ut i dag – og nå skal 10 millioner ferske kroner og et skreddersydd opplegg løfte flere norske spillselskaper opp og ut i verden.

Drømmen om Amerika går via Canada

Alle selskaper med ambisjoner har en drøm om Amerika. En drøm om å etablere seg i USA og om de store, viktige amerikanske investorene.  Innovasjon Norges kontor i Canada ønsker å bidra til at flere oppnår denne drømmen – for der er de overbevist om at for mange norske selskaper er det en stor fordel å ta veien innom nettopp Canada.

Tor Oxhovd Svalesen vann Bygdeutviklingsprisen 2015

- I ei tid med stort fokus på klima- og miljøutfordringar er det ei stor glede å dele ut prisen til ein person som har lagt ned ein stor innsats i å gjere energiforsyning meir kortreist, miljøvennleg og berekraftig, seier Anita Krohn Traaseth, administrerande direktør i Innovasjon Noreg.

Stort innovasjonsbehov i humanitær sektor

Innovasjon i humanitær sektor er mer aktuelt enn noensinne. Verden står overfor noen av de største globale utfordringer i vår tid, fra den pågående flyktningkrisen til finanskriser, naturkatastrofer,  klimaendring og stadig flere land som rammes av krig og konflikt.

Sølv til Norge på Creative Business Cup 2015!

En internasjonal jury bestående av store firmaer som IKEA og Lego og 400 investorer var mektig imponert over den norske gründerbedriften. Podwalk tilbyr stedsspesifikke podcasttjenester.

Økende interesse for norsk nødhjelpsteknologi

I 2014 kjøpte FN inn varer og tjenester for mer enn 140 milliarder kroner.  
– Vi ser en økende interesse fra FN og globale hjelpeorganisasjoner for norske løsninger og teknologi, sier Vidar Ellingsen, leder for NOREPS-nettverket som ledes av Innovasjon Norge.

Velkommen på Innovasjon Norges seminar - «Grønne bygg reiser seg»

Tresatsing er en viktig del av «det grønne skiftet, derfor har mobilisering  og finansiell støtte utløst over tusen innovative og eksporterbare konsepter innen arkitektur, byggenæring og konstruksjon de siste 15 årene. Innovasjon Norge har jobbet for økt trebruk og styrket posisjonen til Norges skog- og trenæring.

Dekket og klart for Matstreif 2015

Matstreif er Norges største matfestival og denne helgen samles norske lokalmatprodusenter seg i Oslo sentrum for 11. gang. Klare til å gi publikum en smakfull reise gjennom Norges smakspalett.

Unik mulighet for kvinnelige ledertalenter

Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? Ikke gå glipp av Female Future-programmet til NHO som Innovasjon Norge bidrar til. Kort søknadsfrist!

Innovasjon Norge på Arendalsuka: Drømmeløftet - Norge fra særstilling til omstilling?

Aldri før har entreprenørskapslysten vært større i Norge! Sammenhengen er klar, det handler om omstilling. Vi vet nå at norsk økonomi er sårbar. Olje- og gassnæringen har ikke lenger det samme framtidsperspektivet som for få år tilbake. Trusselen om klimaskiftet er også tatt på alvor, og vi ser alle behovet for en grønn omlegging.

En ny velkomst på Oslo Lufthavn

Avinor og Innovasjon Norge ønsker å gi de reisende et nytt og moderne møte med Norge og lanserer den 18. juni «Portal Norge» på Oslo Lufthavn. – De reisendes første opplevelse av landet og lufthavnen blir unik og annerledes, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Creative Business Cup til Norge!

10. juni kåres Norges beste kreative bedrift. Vinneren går videre til den internasjonale konkurransen Creative Business Cup i København til høsten.

Creative Business Cup til Norge

Er du en kreativ entreprenør med ambisjoner om å vokse? Bli med i konkurransen om å bli Norges mest kreative bedrift! Kommer du til finalen får du store muligheter for både læring, nettverk og midler.

Ny app skal "utdanne" nye Norges-eksperter

Innovasjon Norge arbeider for å øke kunnskapen om Norge som reisemål blant utenlandske turoperatører, i dag lanseres en ny app som skal gjøre jobben lettere.

Nasjonalparkenes nye merkevare styrker norsk reiseliv

- Den nye merkevaren for nasjonalparkene er med på å bygge opp under og styrke den totale merkevaren for Norge. Den signaliserer et sterkt nasjonalt verdigrunnnlag; viktigheten av å ta vare på og oppleve den unike, norske naturen.

Lyser ut 20 millioner til nye kompetanseprosjekter

Innovasjon Norge søker nå etter nye prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalt skal inntil 20 millioner kroner deles ut. Fristen for å sende inn en prosjektskisse er 1. juni.

Unge kvinner ønsker mer makt og økonomisk likestilling

– Vi vil ha mer innflytelse og like lønnsbetingelser som menn, appellerte Madeleine Mowinckel (24), president i ANSA, under markering av kvinnedagen hos Innovasjon Norge. Hun var en av fire unge kvinner som ble løftet fram av statsrådene Monica Mæland og Solveig Horne og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Møt framtidas kvinnestemmer - se video

I år retter vi blikket ut og setter et internasjonalt fokus på kvinnedagen. Vi har invitert fire nye kvinnestemmer til å dele sine refleksjoner. Kom og hør deres tanker om framtida.

Byråkratisk og treg. Innovasjon Norge har jaktet på tidstyvene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avfyrte startskuddet for jakten på tidstyver i det offentlige Norge. Innovasjon Norge tok utfordringen med prosjektleder Mona Skaret i spissen, og ba kundene sine om tilbakemeldinger. Nå er dommen klar.

Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045. Det tilsvarer en firedobling av omsetningen på 43 milliarder fra 2012. Skal de komme dit, må samarbeid til.

Populære stillinger

Det har vært stor interesse for våre utlyste lederstillinger i Innovasjon Norge. Stillingene som HR-direktør og direktør for Merkevaren Norge hadde 203 søkere. Søkerlistene er offentliggjort her.

Gjør eksportørenes bibel gratis

Gjennom Eksporthåndboken gir Innovasjon Norge norske bedrifter enkel, gratis tilgang til informasjon om rammebetingelser og regelverk for eksport til 190 markeder.  God og riktig informasjon om dette er helt avgjørende for å lykkes internasjonalt.  - Eksporthåndboken er eksportørens bibel, pleier jeg å si til alle nyansatte, sier Rolf Hepsø, logistikk manager i Rolls-Royce Marine.

Bli med på Drømmeløftet

Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, Marte Gerhardsen fra Tankesmien Agenda og Kristin Clemet fra Civita diskuterer et fremtidig drømmeløft for norsk næringsliv. Representanter fra andre tankesmier som Skaperkraft, vil også være med i debatten.

Millionstøtte til 11 nye kompetanseprosjekter

Innovasjon Norge har besluttet at 11 regionale næringsmiljø skal få finansiering til sine kompetanseutviklingsprosjekter. Dette er andre gang at Innovasjon Norge tildeler midler fra tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og av 27 søkere er det altså 11 som nå tas opp i tjenesten.

Blant Norges topp fire drømmearbeidsgivere

- Det er fantastisk at Innovasjon Norge får så høy ranking som fjerdeplass, vi har ligget stabilt i det øvre sjiktet de siste årene og det gir et etterlatt inntrykk i arbeidsmarkedet om at Innovasjon Norge er en spennende og attraktiv arbeidsplass, sier Toril Bariusdotter Ressem, stabsdirektør i Innovasjon Norge.

Vil ha ansvarlig norsk næringsliv til Myanmar

Med kongeparet i spissen har Innovasjon Norge denne uken hatt med representanter fra 40 bedrifter til Myanmar for å utforske mulighetene der. Og det er mange muligheter for norske bedrifter som har erfaring fra Asia eller markeder i utvikling. Men, det er viktig å ta med internasjonale standarder i bagasjen, spesifiserer Innovasjon Norge.

Muligheter innenfor energiproduksjon i Myanmar

I forbindelse med Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon til Myanmar denne uken, besøkte 45 representanter fra norske bedrifter vannkraftverket, Paung Laung, utenfor hovedstaden Nay Pyi Taw. Nå ser flere norske selskaper på forretningsmuligheter i landet og energisektoren er spesielt interessant. 

- Kult på speed date

For første gang har Innovasjon Norges ledergruppe hatt speed date med næringslivet. - Kult konsept, mener Leif Rune Skymoen i Nansens Neuroscience nettverk, som ønsker større muskler innen helse.

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsanalyse peker Pöyry på hvilke nisjer.

Bioøkonomi gir muligheter til norske bedrifter

Bioøkonomikonferansen 2014: - Hovedmålet med konferansen er å skape entusiasme for de mulighetene som ligger i bioøkonomi for norsk næringsliv. Vi må ta bioøkonomi fra forskning og akademia til gründer og bedriftsnivå, sier Anita Krohn Traaseth.

Offentliggjøring av søkerliste administrerende direktør

- Vi registrerer at det er mange som har meldt sin interesse for denne stillingen, sier styreleder i Innovasjon Norge, Reidar Sandal. – Blant søkerne er det flere kvalifiserte, og det gir oss et godt grunnlag for den videre prosessen.

Debatt om tidligfasekapital skaper engasjement

Det var fullt hus da Innovasjon Norge inviterte til debatt om tidligfasekapital på Litteraturhuset i Oslo. Tilstede var den nye næringsministeren, Monica Mæland, og i debattpanelet satt investor Jens Ulltveit-Moe, venture kapitalist Kathryn Baker, seriegründer Rolv Assev og Anders Mjåset, grunnlegger av Norges første gründerhus, Mesh.

Nye gründertjenester på nett og telefon

Vi har lansert nye nettsider for gründere og telefontjenesten «Gründertelefonen». Målet er å hjelpe deg som er gründer med forretningsutvikling og med å finne frem i jungelen av informasjon og tilbud i hele Norge.

Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

Innovasjon Norge har pekt ut Alliance Venture Spring i Oslo og ProVenture Management i Trondheim til å forvalte de to nye landsdekkende såkornfondene. Hvert av fondene blir på ca 500 millioner kroner med en 50/50-fordeling mellom private investorer og staten.

En av Norges mest attraktive arbeidsplasser

Innovasjon Norge kom på pallen da Norges mest attraktive arbeidsgivere ble kåret i går kveld. Bare Statoil og Aker Solutions er mer populære blant unge økonomer.

EMAX 2013: Årets høydepunkt for unge gründere

I går startet EMAX Norge på Lillehammer. Her møtes unge mennesker med brennende lidenskap for entrepenørskap. De vil få råd av kjente gründere, konkurrere i bedriftsledelse og bli inspirert til å starte egne bedrifter.

Årets bedrift 2013: Moods of Norway

Moods of Norway vann prisen for Årets bedrift på Signalkonferansen 2013. Vi delte også ut pris til Årets gründer, Årets innovasjonsmiljø og Årets verdiskapar. - Prisvinnarane er døme på aktørar som meistrar nye utfordringar på avgjerande område for Noregs framtid, seier administrarende direktør i Innovasjon Noreg, Gunn Ovesen.

Her er Årets Gründerkvinner 2013

Ragnhild Wik og Linda Walsøe er Årets Gründerkvinner. Designerduoen har utviklet en helt ny, norsk og internasjonal merkevare. Prisen utgjør en million kroner.