- Verden må ha bedriftene med på laget

Det sa Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, da hun åpnet NKIU 2017 i Oslo. Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling er den viktigste møteplassen for bedrifter og bistand, offentlige og organisasjoner.

FNs bærekraftsmål gir forretningsmuilgheter – på ramme alvor. Det påpekte alle disse innlederne på NKIU 2017: Laila Bokhari, statssekretær i Utenriksdepartementet, Kristin Skogen Lund, administrere...

FNs bærekraftsmål gir forretningsmuilgheter – på ramme alvor. Det påpekte alle disse innlederne på NKIU 2017: Laila Bokhari, statssekretær i Utenriksdepartementet, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Grethe Faremo, administrerende direktør i UNOPS og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Foto: Innovasjon Norge

Konferansier Verner Kristiansen slo an en lett ironisk tone i et fullpakket lokale i NHO-bygget: - Verden er litt trøtt av å høre om bærekraftsmålene, sa han, - derfor er det spennende og helt på sin plass i dag å få konkretisert mulighetene i dette, med bedrifter og organisasjoner.

Og nettopp det var gjennomgangstema for konferansen. Innlederne var enige om at det er tid for å gå fra festtaler til konkrete prosjekter – og mange, både i salen og på talerstolen var tydelige på at norsk næringsliv er godt i gang.

Kick-ass era for humanity

Bjørn Haugland, konserndirektør for bærekraft i DNV GL trakk opp noen av de trendene som preger utviklingen i verden framover. - Vi lever i the kick-ass era for humanity, sa han. – Vi står midt oppe i en fantastisk utvikling, men samtidig er det tydelig at vi har en rekke store problemer.

Haugland viste blant annet til utfordringene knyttet til befolkningsvekst, energiforsyning og helse. DNV GL la fram rapporten Future of Spaceship Earth i FNs generalforsamling i fjor. Den peker på en positiv utvikling på mange av FNs bærekraftsmål, men på to av målene går utviklingen i negativ retning over hele verden. Mål nummer 10 – reduserte ulikheter – og mål nummer 13 – stoppe klimaendringene – utvikler seg i motsatt retning av det verden er blitt enig om at de skal. Og, sier Haugland - Alle analyser viser at det å gjøre noe med disse målene kommer til å koste mye. Men det kommer uansett til å være billigere enn ikke å gjøre det.

Han påpeker at de 17 bærekraftsmålene er 17 innovasjonsplattformer. – Når vi ser på dem som det, kan vi løse utfordringene, sier Haugland. – Vi må ha helt andre målsetninger for den verdenen vi er på vei inn i. FNs bærekraftsmål er en god plan for dette.

Behov som går langt ut over bistand

/link/9322a93672224159a3bf7578ee4ed5f0.aspx

I mange land tar myndighetene bærekraftsmålene inn i reguleringer og legger til rette for næringsliv og investeringer, sa undergeneralsekretær i FN og adm. dir. i UNOPS, Grete Faremo.

Foto: Innovasjon Norge

Grete Faremo er undergeneralsekretær i FN og leder UNOPS, som har nesten ti tusen medarbeidere, og årlig gjennomfører 1000 store prosjekter i utviklingsland. – Vi kjenner landene og behovene, sier hun. – I Norge har vi vært vant til å tenke at utvikling er lik bistand. Behovene går langt ut over bistand. Selv om verden skulle doble det som gis i bistand, som ikke kommer til å skje, endrer ikke det behovet særlig. Heller ikke offentlige ressurser vil gjøre vei i vellinga; privat sektor må med, sier Faremo. Hun peker på at bistandsmidler kan utløse investeringer som ellers ikke ville blitt gjort. De kan avlaste risiko og gjøre prosjektene gode nok, være en kraft som beveger en investeringsplan fra et nei til et ja.

- Hvorfor skal norske virksomheter være opptatt av bærekraftsmålene?, spør Faremo. Og hun gir svaret selv: Fordi de åpner opp nye forretningsmuligheter.

Mer enn festtaler

- Norsk næringsliv og industri har jobbet med dette i mange år, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. – Det startet med EUs Horisont 2020. Og gjennom vårt arbeid med NOREPS har vi bygget opp lang erfaring i å finne løsninger og partnerskap knyttet til leveranser til utviklingsland. Hun påpekte at bærekraftige løsninger er sentralt i alt Innovasjon Norge gjør, og det går hånd i hånd med FNs bærekraftsmål. - Vi har hatt flaks igjen, sier Krohn Traaseth. – Vår økonomi er i stor utfordring, og så kommer FN med denne bestillingen. Dette er ramme alvor –Det er flere næringer som skal bli den nye oljen, det er ikke en.

FN-systemet er virkelig stor innkjøper, og kjøpte produkter og tjenester for 17 milliarder US dollar i fjor. 100 norske selskaper var blant leverandørene, samlet verdi av det norske salget var snaue 50 millioner dollar. Det er en økning på 76 prosent fra året før, men danske bedrifter leverer for ti ganger så høy verdi, over 500 millioner dollar. NOREPS og Innovasjon Norge er en viktig samarbeidspartner for norske virksomheter som selger til FN-markedet.

For spørsmål, kontakt:

Gunn Wenche Andersgaard, Innovasjon Norge
E-post: Gunn.Wenche.Andersgaard@innovasjonnorge.no