-Norge er en inspirasjon for Europa, sier EU-topp

Visepresidenten for energi i EU-kommisjonen Maroš Šefčovič hadde klar tale da han besøkte den norske paviljongen under EVS30 messen om elektrisk mobilitet i Stuttgart - Norge er en inspirasjon for Europa, og har teknologien for å drive utviklingen videre. 

EU-kommisjonens Maroš Šefčovič i samtale med Manuel Kliese, Direktør Innovasjon Norge Tyskland, Espen Hauge og Christina Bu fra Norsk Elbilforening. 

EU-kommisjonens Maroš Šefčovič i samtale med Manuel Kliese, Direktør Innovasjon Norge Tyskland, Espen Hauge og Christina Bu fra Norsk Elbilforening. 

Foto: Innovasjon Norge

Den norske paviljongen var en av få utvalgte som EU-toppen besøkte under messen i Stuttgart. Det var ingen tilfeldighet, for han visste godt at Norge er verdensledende innen elektrisk mobilitet. -Norge er som det bærekraftige og grønne batteriet i Europa. Fortsett å være en inspirasjon for Europa, sa Šefčovič.

I sin innledning på konferansen noen timer tidligere tok han til orde for et felles europeisk løft for å utvikle nødvendig batteriteknologi for el-bilutviklingen. På den norske standen ga han uttrykk for viktigheten av norsk kompetanse og erfaringer i dette arbeidet, og ønsker å utrede muligheten for industrielt samarbeid på batteriproduksjon.

-Får til veldig mye når vi står sammen

Norge var godt representert på EVS30 med 10 norske selskaper, i tillegg til arrangørene Norsk Elbilforening, Electric Mobility Norway, Norsk Hydrogenforum og Innovasjon Norge.
-Det er nettopp gjennom samarbeid vi får så stor gjennomslagskraft som vi nå ser på elektrisk mobilitet. Vi deler de samme historiene, og jobber mot de samme målene på vegne av Norge, sier Désirée Vikse, prosjektleder for den norske paviljongen i Innovasjon Norge, og fortsetter, -Vi får til veldig mye når vi står sammen.

Kontakt:

Anne Line Kaxrud, kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge.
E-post: Anne.Line.Kaxrud@innovasjonnorge.no