300 nye millioner skal investeres hos helse- og energigründere

Nytt såkornfond vil bidra til å styrke norsk helse- og energiindustri med kapital i tidlig fase.

F.v.  Styreleder i Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpseth, daglig leder i Sarsia Seed Erlend Skagseth, Næringsminister Monica Mæland, direktør for gründerdivisjonen i Innovasjon Norge Pål T. Næss,...

F.v.  Styreleder i Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpseth, daglig leder i Sarsia Seed Erlend Skagseth, Næringsminister Monica Mæland, direktør for gründerdivisjonen i Innovasjon Norge Pål T. Næss, styreleder i Sarsia Seed Sveinung Hole.

Foto: Innovasjon Norge

-Dette fondet bidrar til å utløse potensialet i to næringer der Norge har kompetanse og internasjonale muligheter, sier næringsminister Monica Mæland.

På oppdrag fra regjeringen har Innovasjon Norge og Sarsia Seed Management opprettet et nytt landsdekkende såkornfond på 300 millioner kroner, Sarsia Seed II. Fondet holder til i Bergen, og fokuserer på innovative vekstbedrifter innenfor helse og energi.

- Fondet er landsdekkende, men jeg tror det også vil få stor betydning for kunnskapsbaserte nyetableringer i Bergen, sier Mæland.

Mer penger til gründere i tidligfase

Sarsia Seed fikk mandatet i desember 2015, og består av 50/50 privat og statlig kapital. Etter å ha hentet inn 150 millioner kroner fra investorer er de nå investeringsklare.

-Vi er veldig fornøyd med at fondet nå er operativt og har lykkes med å hente inn den private kapitalen. Helse og energi er to av mulighetsområdene Innovasjon Norge har pekt på for norsk næringsliv. Begge sektorene er modne for økt kommersialisering, og de bedriftene som satser har behov for kapitalen som kreves for å utvikle seg raskt og konkurrere på et internasjonalt marked, sier Pål T. Næss, direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge.

Krever kontakt med forskningsmiljøene

-Den viktigste forutsetningen for at vi skal lykkes er evnen og kapasiteten til å vurdere teknologien, samt den gode relasjonen vi har med forsknings- og utdanningsmiljøene, sier daglig leder i Sarsia Seed Erlend Skagseth. - Vi har også veldig god erfaring med å finne ytterligere kapital til selskapene vi investerer i, faktisk seks til åtte ganger det vi selv investerer.

Fondet velger ut bedrifter som er yngre enn fem år, og som har prosjekter rettet mot medisin og energi. Bedriftene må kunne vise til godt dokumentert teknologi, ha stort internasjonalt potensiale, gode milepælsbaserte planer og et sterkt team.

-Helseindustrien er upløyd mark

-Norge har en sterk offentlig helsesektor med mye god forskning ved fem relativt store universiteter. Det er allikevel en veldig liten helseindustri, så vi ser på dette som upløyd mark med store muligheter,» sier Skagseth.
Forvalterne ser blant annet på bedrifter innen onkologi/immunterapi, men også hjerte/kar og diabetesrelaterte medisin. På energifeltet har fondet fokus på teknologi innen fornybar energi, instrumentering og kraftsystemer.

Vil øke andelen privatkapital

Fondet vil investere i rundt 15 bedrifter, og forventer å foreta to investeringer i løpet av andre kvartal. Det antar å investere fra fem til 20 millioner kroner i et enkelt porteføljeselskap gjennom mange milepæler. Planen er å øke fondets kapasitet ved å hente inn ytterligere privat kapital i løpet av et års tid.

Sarsia Seed forvalter allerede et annet såkornfond, Sarsia Seed I, som ble etablert i 2007. Størrelsen på fondet var 390 millioner kroner og har investert i 22 selskap. Fondets portefølje har så langt blitt tilført 1,2 milliarder kroner fra fondet og andre investorer, samt tilskudd på over 500 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EU.

Kontakt:

Pål T Næss
Direktør Gründere og oppstartsbedrifter
Telefon:+47 473 00 001
E-post: Pal.Thorvik.Naess@innovasjonnorge.no