Bedre sporbarhet av sjømatprodukter i hele Europa

- At det som i utgangspunktet var en norsk standard nå er utviklet til en europeisk standard er et godt eksempel på at Norge leder an som sjømatnasjon. Løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet. At vi nå bidrar til å sikre trygge og gode rammevilkår internasjonalt er svært positivt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

/link/a318e35b9e0c4baf9f6680aa72d39804.aspx
Foto: Thinkstock

Denne uken arrangeres messen Seafood Expo i Brussel. Det er også i forbindelse med messen at en ny europeisk standard for merking av distribusjonsenheter og paller i handel med sjømatprodukter blir presentert for det europeiske publikummet, blant annet gjennom informasjon på Innovasjon Norge stand.

Standarden skal gi forbrukerne bedre informasjon og redusere driftskostnadene til produsentene. Den ble ble først utviklet som Norsk Standard, NS 9405 i 2014.

Gir høyere leveransekvalitet og økt effektivitet

Sentrale aktører i sjømatindustrien har funnet ut at logistikk og driftskostnader i dag står for opptil 15 % av verdien på sjømatprodukter, viser tall fra Innovasjon Norge.

- Å etablere standardiserte merkings- og sporbarhetsprosesser vil redusere tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og møte økende krav fra kundene og forbrukerne, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Sjømatindustrien er i stor grad internasjonal, og det meste av norsk sjømat går til eksport. Å få felles krav til merking og dermed sporbarhet i hele Europa er derfor en stor fordel for markedet. Standarden vil spesifisere minimumskravene til merking av distribusjonsenheter og paller og angi hva slags informasjon som må inkluderes i etikettene for å sikre at den er korrekt og tilgjengelig i hele verdikjeden. I tillegg til høyere leveransekvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet og forbedret mattrygghet, vil bruken av standarden blant annet bidra til at man overholder nasjonale og europeiske regelverk.

Gjelder for 34 land fra 2018

Etter planen skal standarden publiseres i 2018, og den vil da bli gjeldende standard i 34 europeiske land.

Det er fortsatt mulig for representanter for sjømatindustrien å delta i arbeidet med å utvikle standarden. Ved å delta i arbeidet vil man få kunnskap og innsikt fra ledende europeiske bransjeeksperter om de nyeste teknologiene og den beste praksisen knyttet til hele verdikjeden.

For mer informasjon, kontakt:
Marianne Mork, senior kommunikasjonsrådgiver, Innovasjon Norge, tlf. 41449747
Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter, tlf. 970 27 956
Prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen, tlf. 926 60 390