Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye prosjekter

Bedriftsnettverksprogrammet åpner for å ta inn nye 3-årige bedriftsnettverksprosjekter (hovedprosjekter) høsten 2017. Vi inviterer derfor interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Søknadsfrist 15.09.17.

/link/730900824cec46f1a60c045cb0aee160.aspx
Foto: Thinkstock

Utlysningen retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som fokuserer på utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet og i Norge. Overordnet hensikt er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv. Programmet har opptak av nye prosjekter to ganger i året, i mars og september. Dette er den andre utlysningen i 2017.

Det anbefales at søkere tar kontakt med Innovasjon Norges distriktskontorer snarest mulig for en innledende samtale. Det oppfordres til å fremlegge en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og uforpliktende tilbakemelding i god tid før formell søknad sendes inn.

Evaluering av prosjektsøknadene i denne opptaksrunden vil skje før utgangen av september 2017. Neste utlysning vil komme i januar 2018 med tentativ søknadsfrist 15.03.18.

Bedriftsnettverk - utlysning av midler til nye leverandørutviklingsprosjekter i Nord-Norge (foreløpig informasjon)

Som ledd i regjeringens nordområdestrategi vil Innovasjon Norge, i samspill med de tre fylkeskommunene i Nord-Norge, også lyse ut midler og invitere interesserte bedriftsgrupperinger til å søke finansiering til nye leverandørutviklingsprosjekter. Søknadsfristen vil være 15.09.17. Denne satsingen er under utarbeidelse. Mer informasjon om denne delen av utlysningen kommer.  

Nordområdestrategi

 

 

For spørsmål, kontakt:
Ottar Hermansen
Programleder Bedriftsnettverksprogrammet
E-post: 
ottar.hermansen@innovasjonnorge.no